Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion, åk 3

Skapad 2019-11-18 15:46 i Furuhällsskolan Härryda
LPP Religion åk 3
Grundskola 3 Religionskunskap
Religion - Islam, Judendom och Kristendom Pedagogisk planering för åk 3

Innehåll

Syftet med undervisningen

Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är därför centrala inslag i den mänskliga kulturen. I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor. 

Det här ska du lära dig

 • jämföra och se likheter och skillnader mellan religionerna

 • söka och samla information

 • förstå begrepp

 • reflektera över livsfrågor och sin egen identitet 

Så här kommer vi att arbeta

 • läsa faktatexter om olika religioner
 • titta på filmer
 • undersöka likheter och skillnader mellan kristendom, islam och judendom
 • reflektera och samtala kring religionsfrihet
 • skapa religiösa symboler 

 

Så här kommer jag att göra för att bedöma dig

 • Förklara begreppen religion och religionsfrihet

 • vara delaktig i diskussionerna kring olika högtider, symboler och platser för religionsutövning

 • se skillnader och likheter mellan kristendom, islam och judendom

 • återberätta det du förstått av de olika berättelserna och religionerna i tal, skrift och bild

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  Re  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: