Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP kapitel 3 Längd,tid och samband och kapitel 4 Algebra och mönster

Skapad 2019-11-18 15:48 i Slättängsskolan Kristianstad
Längd, tid och samband
Grundskola 7 Matematik
Kapitel 3 Här lär du dig uttrycka längd och tid med lämpliga enheter.Utföra beräkningar med tid. Samband mellan sträcka, tid och hastighet. Skapa tabeller för att sammanställa statistik. Avläsa, tolka och rita diagram. Ta reda på och välja lämpliga lägesmått i vardagliga sammanhang. Kapitel 4 Algebra och mönster. Här får du lära dig att; Hantera räknesätt i rätt ordning. Teckna uttryck med flera räknesätt för att beskriva vardagliga händelser matematiskt. Tolka och beskriva numeriska uttryck och uttryck med variabel. Beskriva logiska mönster matematiskt och med ord. Skapa mönster Lösa ekvationer Lösa matematiska problem med hjälp av ekvationer. Förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begrepp i kapitlet.

Innehåll

 

Vår planering: 

Planering kapitel 3 och 4 åk 7

Filmer/länkar: 

Bokförlagets egna genomgångar på Youtube finns här: http://www.matematikbokenxyz.se/elever1/filmer1.html

 

Centralt innehåll

Du får lära dig i kapitel 3:

 • uttrycka längd och tid med lämpliga enheter
 • utföra beräkningar med tid
 • samband mellan sträcka, tid och hastighet
 • skapa tabeller för att sammanställa statistik
 • avläsa, tolka och rita diagram
 • ta reda på och välja lämpliga lägesmått i vardagliga sammanhang
 • förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begrepp i arbetsområdet

  Begrepp som du ska kunna:

Längd, en meter, tid, en sekund, hastighet, frekvenstabell, stolpdiagram, stapeldiagram, linjediagram, cirkeldiagram, lägesmått, medelvärde, median och typvärde.

Du får lära dig i kapitel 4:

 • Hantera räknesätt i rätt ordning.
 • Teckna uttryck med flera räknesätt för att beskriva vardagliga händelser matematiskt.
 • Tolka och beskriva numeriska uttryck och uttryck med variabel.
 • Beskriva logiska mönster matematiskt och med ord.
 • Skapa mönster
 • Lösa ekvationer
 • Lösa matematiska problem med hjälp av ekvationer.
 • Förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begrepp i kapitlet.

  Begrepp som du ska kunna:
  Numeriska uttryck, algebraiska uttryck, variabel, mönster, talföljd, ekvation, likhet och obekant.

 
Bedömning

Du kommer få möjlighet att visa dina kunskaper genom:
• ett aktivt deltagande i samtal och diskussioner
• ett aktivt deltagande på lektioner
• ett skriftligt prov

Generellt

 • Tänk på att redovisa dina uppgifter ordentligt när du övningsräknar. Gör alltid ordentliga redovisningar och skriv alltid fullständiga svar, det har du igen på proven.

 • Det är viktigare att du förstår matematiken än att du räknar så många tal på så kort tid som möjligt utan att tänka efter och reflektera över betydelsen.

 • Det är ditt ansvar att se till att vara i fas med planeringen om du varit sjuk, ledig eller av annan anledning inte följt planeringen. Det är viktigt att DU frågar om du undrar över någonting. Om du inte får hjälp direkt så hoppa över och räkna vidare eller fråga en kompis.

 • Glöm inte bort att matematik är ett språk som måste övas och pluggas in regelbundet!

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Matematikboken X kap.3: Längd, tid & samband

Arbetsområde: Taluppfattning

E
C
A
Problemlösning
Du kan på ett ganska bra sätt lösa matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att lösa problemen. Du hjälper till att komma på enkla matematiska modeller som kan användas i problemlösningen.
Du kan på ett bra sätt lösa olika matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar bra för att lösa problemen. Du kommer på enkla matematiska modeller som efter någon förbättring kan användas i problemlösningen.
Du kan på ett mycket bra sätt lösa olika matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att lösa problemen. Du kommer på enkla matematiska modeller som kan användas i problemlösningen.
Begrepp
Du har baskunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett ganska bra sätt i situationer som du känner till väl.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett bra sätt i situationer som du känner till.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett bra sätt i nya situationer.
Du kan berätta om matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett ganska bra sätt.
Du kan berätta om matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett bra sätt.
Du kan berätta om matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett mycket bra sätt.
Metod
Du kan göra uträkningar inom längd, tid & samband på ett ganska bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra uträkningar inom längd, tid & samband på ett bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra uträkningar inom längd, tid & samband på ett mycket bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att göra uträkningarna.
Resonemang
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur man kan välja att lösa matteproblem och om resultaten är rimliga. Du hjälper till att ge något förslag på andra sätt att lösa problemen.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur man kan välja att lösa matteproblem och om resultaten är rimliga. Du ger något förslag på andra sätt att lösa problemen.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur man kan välja att lösa matteproblem och om resultaten är rimliga. Du ger några förslag på andra sätt att lösa problemen.
Kommunikation
Du kan förklara och samtala på ett ganska bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder symboler och andra matematiska uttryck som passar ganska bra ihop med situationen och målet.
Du kan förklara och samtala på ett bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder symboler och andra matematiska uttryck som passar bra ihop med situationen och målet.
Du kan förklara och samtala på ett mycket bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder symboler och andra matematiska uttryck som passar mycket bra ihop med situationen och målet.
Du kan förklara hur du tänkt och förstå hur andra tänker när ni diskuterar. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett ganska bra sätt.
Du kan förklara hur du tänkt och förstå hur andra tänker när ni diskuterar. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett bra sätt.
Du kan förklara hur du tänkt och förstå hur andra tänker när ni diskuterar. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: