👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SVENSKA DJUR

Skapad 2019-11-18 17:20 i Färglådan Österåker
Förskola
Vi går till skogen och tittat på djur, växter och vad som händer med naturen vartefter årstiderna växlar. Vilka djur bor i skogen? (Björn, vildsvin, räv och insekter) Hur stora/små de är? Hur de ser ut? Hur djuren lever och vad de äter. Vi samlar blad/löv som vi tar med oss till förskolan.

Innehåll

RÖDRÄV: Vulpes Vulpes

Rävens päls är brunröd på ovansidan och vit på undersidan, benens framsidor och tassar är svarta liksom öronens baksidor och vit på svansens topp.

Är ett rovdjur och äter gnagare, höns, harar, insekter och bär.

Räven är ett däggdjur och ungarna föds i ett gryt/lya.

 

VARFÖR?

De får upptäcka och uppleva naturen på nära håll.

Vi lär oss värna om både djur och natur.

MÅL:

Vi vill att barnen ska få en förståelse, visa hänsyn för naturen,  det som lever och växer i den.

Att barnen kan veta hur olika djur ser ut, hur de lever och bor samt vad de äter.

Vi vill att också utveckla barnens språk och nyfikenhet på olika djur.

Det ska vars roligt och glädjefyllt att vistas ute.

DOKUMENTATION:

Tillsammans med barnen använder vi oss av läsplattan.

Vi läser böcker ”Räven och storken”, sjunger om olika djur och tittar på Raffe Räv på läsplattan.

Vi använder oss av olika tekniker i skapande.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18