Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digital bildbearbetning

Skapad 2019-11-18 18:29 i Almåsskolan Mölndals Stad
Detta är en mall med rubriker som används av alla ämnen i skolan. Den kopplas till matris för bedömning.
Grundskola 7 – 9 Bild
Digital bildbearbetning – Lär dig att markera, kopiera och att manipulera bilder.

Innehåll

Undervisningen 

I undervisning kommer du att lära dig om...

                            Digital bildbearbetning och hur du kan manipulera bilder i datorn.

I undervisningen kommer vi att...

      Öva på att arbeta med bildredigering i programmet www.pixlr.com.
Du lär dig att arbeta med bilder i olika lager, du använder olika verktyg för att markera, kopiera och klistra in.
Du får dmanipulera bilder. 

      Syftet är att du får lära dig att arbeta med olika verktyg, med lagermenyn och navigatorn för att bli bekväm med att arbeta med digital bildbearbetning.

Uppgift 1/ konturbild:  är att kalkera en bild, rita en kontur runt om figuren, använda pipett och måla bilden i olika färger och nyanser.
Uppgift 2/ kollage: Spara två bilder från nätet och arbeta med markeringsverktyg, kopiera och klistra in i en annan bild. Ändra storlek på bilder och arbeta ihop bilderna. Manipulera bilderna. 

Dina arbeten lämnar du in i Classroom där du skriver ett omdöme om ditt arbete.

Bedömning

Du kommer visa dina kunskaper/förmågor i bild och text.

Följande kommer att bedömas 

Se matris!

Matriser

Bl
Bild 7-9 Almåsskolan

Uppvisar ännu inte grundläggande förmågor.
E
C
A
Använda olika tekniker för att skapa uttryck
Har ej ännu nått godkänd nivå.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Kombinera bildelement
Har ej ännu nått godkänd nivå.
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
Utveckla idéer
Har ej ännu nått godkänd nivå.
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
omdömen
Eleven kan utvärdera sitt arbete och...
Har ej ännu nått godkänd nivå.
Eleven ger enkla omdömen och visar på enkla samband mellan uttryck, kvalité, funktion och innehåll i bildarbetet.
Eleven ger utvecklade omdömen och visar på utvecklade samband mellan uttryck, kvalité, funktion och innehåll i bildarbetet.
Eleven ger välutvecklade omdömen och visar på välutvecklade samband mellan uttryck, kvalité, funktion och innehåll i bildarbetet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: