Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Upptäcksresorna

Skapad 2019-11-18 19:31 i Vätö skola Norrtälje
Grundskola 4 – 6 Svenska Historia
Vi ska jobba med de stora upptäcksresorna som skedde på 1500-talet och 1600-talet.

Innehåll

Vad säger läroplanen?

Mål för eleven

Eleven ska visa sin kunskap om de stora upptäcksresorna som gjorts hittills i historien och vilka konsekvenser de har fått, skriftligt och muntligt.

Innehåll/Aktivitet

Vi kommer genom föreläsningar, filmer, bilder, kartor och texter få kunskaper om de stora upptäcksresorna och vilka följder de har fått. Sedan ska eleven muntligt och skriftligt visa sin kunskap.

Bedömning

Elevens förmåga att se konsekvenser av upptäcksresorna, hur det har påverkat vår samtid.

Uppgifter

 • Se film

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: