👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte åk 4 - Taluppfattning, addition och subtraktion och geometri

Skapad 2019-11-18 21:31 i Öllsjöskolan Kristianstad
Grundskola 4 Matematik
Pedagogisk planering - I detta arbetsområde jobbar vi med taluppfattning, addition och subtraktion, geometri på olika sätt - enskilt, par och tillsammans. Vi utgår från kapitel 1, 2 och 3 i Matte Direkt Borgen 4A.

Innehåll

Taluppfattning, addition och subtraktion, geometri       

Problemlösning – att kunna lösa problem på olika sätt

 • Du kan lösa uppgifter i flera steg med addition och subtraktion

Begrepp – kan olika matteord och kan visa det

 • Du kan läsa och skriva tal inom talområdet 0- 10 000

 • Du förstår vårt talsystem och att siffror har olika värde beroende på var de står i ett tal

 • Du kan ordna tal efter storlek 

 • Du kan läsa av och sätta ut tal på en tallinje

 • Du vet hur likhetstecknet används

 • Du kan växla mellan olika längdenheter

 • Du kan känna till egenskaper och namnet på några geometriska objekt

Metoder- kan lösa enkla rutinuppgifter och med olika metoder

 • Du kan addera och subtrahera inom talområdet 0-10 000

 • Du kan använda addition och subtraktion när du löser textuppgifter

 • Du kan mäta och rita sträckor

 • Du kan rita rektanglar, kvadrater och trianglar med givna mått

 • Du kan räkna ut figurers omkrets

Resonemang

 • Du kan föra resonemang genom att ställa frågor, framföra och bemöta matematiska argument

 Kommunikation

 • Du kan redogöra för och samtala om olika sätt att lösa matteuppgifter med hjälp av mattespråket (muntligt/skriftligt)

Uppgifter

 • Matteprov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6