Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vård och omsorg vid demenssjukdom, Studieenhet 3

Skapad 2019-11-19 07:19 i Vuxenutbildning KV Karlskoga Vuxenutbildning
Gymnasieskola Gerontologi och geriatrik
I denna studieenhet går vi igenom betydelsen av en bra miljö och hur man skapar en meningsfull vardag för personer med demenssjukdomar. Vi går också in på vilka metoder det finns för att hjälpa med kognitionssvårigheter så som "Validationsmetoden" och "Reminiscens". Utöver detta diskuterar vi och ser över vilka alternativ det finns för meningsfulla aktiviteter både inomhus och utomhus.

Innehåll

Studieenhet 1

Kapitel 2

 

Upplägg:

Föreläsningar
Powerpoint
Egen inläsning

 

Examination:

Närvaro under lektionen samt deltagande i diskussion under föreläsning.

 

Om du vill fördjupa dig:

Sök gärna på nätet om information eller filmer gällande Validationsmetoden och Naomi Feils arbete med detta, reminiscens samt om Snoezelen-rum.

Matriser

Ger
Vård och omsorg vid demenssjukdom, Studieenhet 3

Vård och omsorg vid demenssjukdom, GERVÅR0, 100 poäng

Vård och omsorg vid demenssjukdom Ämne: Geriatrik och Gerontologi Kurskod: GERVÅR0 Kurser i ämnet: Äldres hälsa och livskvalitet, 200 poäng Vård och omsorg vid demenssjukdom, 100 poäng Ämne: Gerontologi och geriatrik Gerontologi är läran om det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet och om de åldersrelaterade förändringar som sker hos människan från det att hon uppnått mogen ålder till dess att hon dör. Geriatrik definieras som läran om orsaker, symtom, diagnos och behandling av sjukdomar hos äldre. Ämnet gerontologi och geriatrik behandlar vård och omsorg om den äldre individen utifrån en helhetssyn. Ämnets syfte: Undervisningen i ämnet gerontologi och geriatrik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om det normala åldrandet samt om äldres hälsa, ohälsa och livskvalitet och om de behov som uppstår i samband med åldrandet. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla färdigheter i att utföra vård- och omsorgshandlingar anpassade till den äldre individens behov för en ökad livskvalitet, samt i att planera och utvärdera egna arbetsinsatser. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur det är att åldras i dagens samhälle och vilka attityder som påverkar upplevelsen av åldrande. Dessutom ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar ett etiskt, pedagogiskt och empatiskt förhållningssätt. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om åldrandet ur ett mångkulturellt perspektiv. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att reflektera över, ta ansvar för och fatta kloka beslut i det vardagliga arbetet med äldre.
Minnas/Förstå
Tillämpa/Analysera & Värdera
Skapa
Syfte
Kunskaper om äldres och demenssjukas levnadsförhållanden och behov, förmåga att uppfatta, bedöma och åtgärda brister i dessa levnadsförhållanden samt att stödja individen för en ökad livskvalitet.
Eleven beskriver översiktligt faktorer i den äldres vardag som kan bidra till hans eller hennes livskvalitet, värdighet och delaktighet samt ger exempel på åtgärder för ökad livskvalitet.
Eleven beskriver utförligt faktorer i den äldres vardag som kan bidra till hans eller hennes livskvalitet, värdighet och delaktighet samt ger några exempel på åtgärder för ökad livskvalitet.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat faktorer i den äldres vardag som kan bidra till hans eller hennes livskvalitet, värdighet och delaktighet samt ger flera exempel på åtgärder för ökad livskvalitet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: