Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världskompis

Skapad 2019-11-19 07:34 i Fyrisvallens förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Vi kommer fokusera på hur vi kan ta hand om varandra, inom naturen och det sociala.

Innehåll

Vad?:

Vi kommer rikta in oss på två olika områden; den Sociala kompisen & och Naturkompisen.

Sociala kompisen: Vi kommer fokusera på hur man tar hand om varandra och hur man samspelar med sina kompisar. 

Naturkompisen: Vi kommer fokusera på hur vi kan ta hand om naturen och vad vi kan göra för att hjälpa till. 

 Hur?:

Sociala kompisen: Vi kommer fokusera mycket på samarbetslekar, känslor, kompisböckerna, brevvän.

Naturkompis: Vi kommer fortfarande hälsa på vårt äppelträd och se hur den mår, insektshotell, träden/växter/buskar på förskolan, hur vi människor är beroende av naturen.

 

Vem? (aktörer):

Barnen i Lingongruppen samt deras två pedagoger

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: