👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Siffror och bokstäver

Skapad 2019-11-19 08:21 i Skogsbrynet Örebro
Förskola

Mall

Innehåll

Avsnitt 1 

1.  Nuläge / Bakgrund
    - Vad är barnen intresserade av?

170411: Vi har siffror och bokstäver på våra väggar på avdelningen som barnen tittar och intresserar sig för. 

 

    - Vad gör barnen ?

170411: De tittar på alfabetet som sitter uppe på väggen. Flera av barnen letar efter sin första bokstav i namnet och vet hur den ser ut. Barnen tittar också mycket på de siffror vi har sitter uppe. 0-10. De räknar saker och varandra. Flera av barnen letar siffror och bokstäver även på andra ställen än inne på avdelningen. 

2. Syfte
   - Varför ska vi jobba med det här?

170411: Vi vill följa barnens intresse för siffror och bokstäver och arbeta med detta för att bland annat stärka deras uppfattningar om detta. Vi vill också genom arbetet med bokstäver bredda deras kunskaper om ord och vidga deras ordförrråd. 

3. Prioriterade Läroplansmål
   - Vilka läroplansmål har vi valt att jobba med?

Se nedan i Kopplat material. 

4. Metod/ Arbetssätt
   - Hur tänker vi gå tillväga? 

   - Ansvarsfördelning i arbetslaget?

   - Anpassning till barngruppen, behov?

   - Material?

   - Metoder?

5. Uppföljning/ Utvärdering/ Utveckling 
  - Hur gick det ?
  - Vad behöver vi utveckla?

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18