Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Självskattningsmatris Idrott och hälsa

Skapad 2019-11-19 08:24 i Ekdalaskolan Härryda
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa

Innehåll

I matrisen har du möjlighet att göra en självskattning på dina kunskaper i ämnet idrott och hälsa. Vissa delar av matrisen har vi ännu inte arbetat med och detta kommer därmed då heller inte att bedömas under den aktuella terminen. Under terminens avslutande betygssamtal så går vi muntligt igenom de olika förmågorna samt bedömning på detta. 

Matriser

Idh
Bedömningsmatris Idrott och hälsa

Delta, rörelse
Jag deltar efter bästa förmåga och är aktiv på lektionerna.
Aldrig/Sällan
Ibland
Oftast
Alltid
Jag har med mig ombyte till lektioner
Aldrig/Sällan
Ibland
Oftast
Alltid
Jag håller mig till de regler som gäller för leken, sporten, aktiviteten
Aldrig/Sällan
Ibland
Oftast
Alltid
Jag anpassar mig till spelets tänkta rörelsemönster, ex passningsteknik, skotteknik.
Stämmer inte
Stämmer till viss del
Stämmer relativt väl
Stämmer väl
Jag tar mig över olika hinder med /...../ avvägda rörelser. T.ex. kraft, fart, smidighet, kontroll.
Stämmer inte
Stämmer till viss del
Stämmer relativt väl
Stämmer väl
Rörelse och rytmik till dans
Jag rör mig i takt till musiken.
Stämmer inte
Stämmer till viss del
Stämmer relativt väl
Stämmer väl
I danser så tar jag ut mina rörelser och använder hela min kropp.
Stämmer inte
Stämmer till viss del
Stämmer relativt väl
Stämmer väl
I danser så varierar jag både takt och rörelser
Stämmer inte
Stämmer till viss del
Stämmer relativt väl
Stämmer väl
Jag har ett bra flyt när jag dansar
Stämmer inte
Stämmer till viss del
Stämmer relativt väl
Stämmer väl
Simning
Simteknik - Bröst
Jag klarar det inte alls. Jag behöver mycket simträning
Jag klarar nästan simningen, men behöver träna lite mer på tekniken för att få godkänt
Jag klarar det med stor ansträngning. Min simteknik är ok, men kan träna mer.
Jag klarar det lätt utan ansträngning. Min simteknik är bra.
Simteknik - Rygg
Jag klarar det inte alls. Jag behöver mycket simträning
Jag klarar nästan simningen, men behöver träna lite mer på tekniken för att få godkänt
Jag klarar det med stor ansträngning. Min simteknik är ok, men kan träna mer.
Jag klarar det lätt utan ansträngning. Min simteknik är bra.
Planera för träning
Vid planering av egna träningspass så kan jag sätta upp realistiska mål anpassade till mig, samt motivera mina val i träningspasset
Stämmer inte
Stämmer till viss del
Stämmer relativt väl
Stämmer väl
Utifrån mitt mål kan jag kan jag planera träningspass med lämpliga övningar, intensitet, träningsfrekvens.
Stämmer inte
Stämmer till viss del
Stämmer relativt väl
Stämmer väl
Hälsa och livsstil
Jag kan utvärdera mitt träningsprogram och se vad som gått bra och vad jag hade behövt ändra.
Stämmer inte
Stämmer till viss del
Stämmer relativt väl
Stämmer väl
Jag kan resonera om på vilket sätt mitt träningsprogram kan påverka min hälsa positivt.
Stämmer inte
Stämmer till viss del
Stämmer relativt väl
Stämmer väl
Jag förstår och kan förklara sambandet mellan träning, kost, sömn och hälsa.
Stämmer inte
Stämmer till viss del
Stämmer relativt väl
Stämmer väl
Jag förstår och kan förklara sambandet mellan olika beroendeframkallande medel (t.ex. nikotin, alkohol, dopningspreparat) och hur det påverkar kroppen negativt.
Stämmer inte
Stämmer till viss del
Stämmer relativt väl
Stämmer väl
Friluftsliv och utevistelse
Jag vet hur man planerar sin klädsel och packning inför vistelse i naturen. Jag kan anpassa material och klädsel efter miljö och rådande väder.
Stämmer inte
Stämmer till viss del
Stämmer relativt väl
Stämmer väl
Jag kan förklara och anpassar mig efter de rättigheter och skyldigheter som råder i naturen enligt allemansrätten.
Stämmer inte
Stämmer till viss del
Stämmer relativt väl
Stämmer väl
Jag känner till och kan förklara olika praktiska moment för vistelse i naturen t.ex. att upprätta vindskydd, göra lägereld och laga mat i trangiakök.
Stämmer inte
Stämmer till viss del
Stämmer relativt väl
Stämmer väl
Orientering
Jag har goda kunskaper om kartans uppbyggnad, karttecken, färger och skala.
Stämmer inte
Stämmer till viss del
Stämmer relativt väl
Stämmer väl
Jag vet hur man passar kartan och kan planera mitt vägval på effektivt sätt.
Stämmer inte
Stämmer till viss del
Stämmer relativt väl
Stämmer väl
Jag anser att mina orienteringskunskaper både praktiskt och teoretiskt är goda
Stämmer inte
Stämmer till viss del
Stämmer relativt väl
Stämmer väl
Förebyggande av skador, skadehantering
Jag förutser risker för mig själv och andra genom att tänka på säkerheten. (Exempelvis, jag idrottar inte i strumpor samt använder redskap och bollar på ett säkert sätt)
Stämmer inte
Stämmer till viss del
Stämmer relativt väl
Stämmer väl
Jag vet hur man förebygger olika typer av skador, genom t.ex. uppvärmning, använda rätt lyftteknik, rätt utrustning/material.
Stämmer inte
Stämmer till viss del
Stämmer relativt väl
Stämmer väl
Jag vet hur man går tillväga vid hantering av lindrigare skador, och principerna för mer akuta fall, t.ex. HLR, LABC
Stämmer inte
Stämmer till viss del
Stämmer relativt väl
Stämmer väl
Jag vet principerna för att kunna hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
Stämmer inte
Stämmer till viss del
Stämmer relativt väl
Stämmer väl

Idh
Kunskapskrav Idrott och Hälsa 7-9

Kunskapskrav 7-9

Ej uppnåt kunskapskrav alt underlag för bedömning saknas
E
C
A
Rörelseförmåga
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
Dans och rörelse till musik
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt, rytm och sammanhang.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser väl till takt, rytm och sammanhang.
Simning
Eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Planera träning
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Hälsa och livsstil
Eleven kan utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Friluftsliv
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Orientering
Eleven kan med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Eleven kan med relativt god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Eleven kan med god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Skador och risker
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Nödsituationer
Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.

Idh
Jag vill ha betygssamtal VT20

Jag vill ha betygssamtal VT20
Ja
Nej
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: