Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 4 del 1 och 2

Skapad 2019-11-19 09:16 i Fajansskolan Falkenberg
Uppdaterad gemensam planeringsmall för Falkenbergs grundskolor från årskurs 1 till årskurs 9 ht-2018.
Grundskola 4 Matematik
Kapitel 1 Tal och mönster Kapitel 2 Längd och räknesätt

Innehåll

 

 

 

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 • upptäcka mönster i figurer och talföljder
 • jämföra och ordna tal efter storlek
 • läsa av och sätta ut tal på tallinjer
 • visa hur du gör när du försöker lösa problem
 • jämföra och mäta längder
 • välj och byta enhet
 • se samband mellan addition och subtraktion
 • välja rätt räknesätt när du löser problem

 

Några viktiga begrepp:

 • siffra
 • tal
 • positionssystem
 • jämna och udda tal
 • mönster
 • talföljd
 • tallinje
 • längd (avstånd)
 • linje
 • sträcka
 • enhet
 • addition (summa)
 • subtraktion (differens)
 • algoritm ( uppställning)

Bedömning - vad och hur

Du kommer att bli bedömd genom:

 • ditt deltagande under lektionerna dvs hur du deltar i diskussioner och genomgångar i helklass och i grupp
 • hur du arbetar med dina uppgifter
 • diagnoser och prov
 • muntliga tester

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:

 • arbeta i matteboken Prima
 • arbeta med uppgifter från olika matteböcker
 • arbeta med arbetsblad
 • arbeta med praktiska övningar 
 • arbeta med olika mattespel/ appar tex Nomp
 • arbeta enskilt och i grupp
 • ha gemensamma och enskilda genomgångar
 • föra samtal kring matematiken

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: