Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Smygeskolans fritidshem.

Skapad 2019-11-19 10:05 i Smygeskolan F-6 Trelleborg
Grundskola F – 6
Pedagogisk planering för Smygeskolans fritidshem.

Innehåll

 

Elevgruppens behov? ( Identifiera elevernas behov gör en nulägesanalys.)  

 Lärmål.

Elevgruppen skall bli tryggare att mötas mellan årskurserna.

Skapa goda relationer till alla pedagoger på de olika fritidshemsavdelningarna.

Öka elevernas förmåga att hantera konflikter på ett positivt sätt.

Fortsätta med tema "Hälsa och livsstil".

Tydligt förhållningssätt kring rutiner och regler.

 

 

 Planering av utvärdering.

Observation och reflektion

Elevintervjuer

Fritidsråd där vi utvärderar tillsammans med eleverna.

 

 

 Hur gör vi eleverna delaktiga ?

Fritidsråd som gynnar elevdelaktighet och ett demokratiskt förhållningssätt.

Frågeställningar som diskuteras i smågrupper 

 

Hur ska vi arbeta/organisera? Vilka aktiviteter?  

Samarbetsövningar/ gruppövningar i idrottshallen/ lekhallen.

Eleverna planerar för olika aktiviteter i idrottshallen/lekhallen.

Massage, avslappning, balans mellan aktivitet och vila.

Pröva olika skapande aktiviteter med olika tekniker och material.

"Spelhåla" , där alla prövar att spela olika sällskapsspel.

Aktivitetslotteri

Pröva nya styrda aktiviteter ute.

 

 

 

.

 

Publicera
Ta bort
 

t

 

Innehåll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
    Gr lgr11
  • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
    Gr lgr11
  • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
    Gr lgr11

Matriser

LGR11 - KAPITEL 4 FRITIDSHEM

Vilka förmågor ska utvecklas? Genom undervisningen i fritidshemmet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
Markera en eller flera av förmågorna...
...pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
...ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
...skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta med ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
...kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
...skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
...utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle,
...röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: