Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Aktivitetstavla 3AC

Skapad 2019-11-19 10:20 i Gustav Vasa skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 4
En översiktlig och informativ tavla som visar vad som händer under fritidshemstid. Elever gör sina val av aktivitet med hjälp av sin namnlapp, pedagoger får en överskådlig bild av hur elevfördelning ser ut och föräldrar kan se vilka aktiviteter som erbjudits under dagen och var sitt barn befinner sig.

Innehåll

 

 

Aktivitetstavla

 

Årskurs 3a och 3c

Syfte

Eleverna utmanas kontinuerligt ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. Undervisningen tar sin utgångspunkt I elevernas behov, intressen och erfarenheter. Eleverna erbjuds en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande (Lgr 11, rev 2019).

Långsiktigt mål

Eleverna ska upptäcka nya saker som intresserar dem och därigenom vidga sin upplevelse av meningsfull fritids (Lgr11, Kommentarmaterial till läroplanens fjärde del, 2017)

                                                                                      

Konkreta mål

Eleverna övar sig i att bli självständiga genom att få ta eget ansvar för sina val, beteende och sitt inflytande i fritidshemmet. Föräldrar får en god överblick om vad vi gör på fritidshemmet och var deras barn befinner sig vid hämtning.
                                                                                      

Arbetssätt

På aktivitetstavlan finns det bilder och text som visar de aktiviteter som erbjuds i de olika rummen. Där visas även de förmågor eleverna övar på. Vi använder bilder och symboler för att förtydliga aktivitetens innehåll. Eleverna får själva välja aktivitet och sätter sitt namn under respektive aktivitet.

 

Utvärdering

Hur har tavlans utformning fungerat?
Hur använde eleverna sina namnlappar?
Hur väl använder eleverna tavlan?
Är tavlan överskådlig för eleverna?
Hur mycket har föräldrar använt sig av tavlan?


Anpassning till elever med särskilt stöd

Symboler och bilder som visar vilken typ av aktivitet som erbjuds.
Vid bildrelaterade aktiviteter så sätts ett exempel på hur bilduppgiften ser ut.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: