Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Poesi, dikt och lyrik

Skapad 2019-11-19 10:52 i Almtunaskolan Uppsala
Grundskola 6 Svenska
Visste du att poesi kommer från grekiskan "poiein" och betyder göra, tillverka. Ordet dikt härstammar från tyskans "dicht" som betyder tät eller från latinets "dictare" som betyder diktera. Lyrik kommer från latin och härstammar från intrumentet lyra och kännetecknar musikalitet. Vad är då dikt/lyrik/poesi? En sorts text som är skriven tätt och som har mycket innehåll med relativt få ord och som "låter som musik".

Innehåll

I det här arbetsområdet ska du få bekanta dig med en ny genre, dikten, och dess form. Du ska få läsa olika dikter och analysera dem, genom att exempelvis fundera över vilka känslor dikten förmedlar samt vad diktförfattaren har för budskap med sin dikt.

Du kommer också att få skriva olika sorters dikter själv där du får uttrycka dig och föra fram egna tankar.

Du kommer att utveckla dina förmågor att:

 • kunna uttrycka dina tankar och åsikter i skrift
 • kunna förstå och tolka dikter
 • kunna skriva olika sorters dikter
 • kunna läsa upp dikter inför andra

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att få prova på att

 • lyssna till dikter
 • samtal och tolka dikter
 • läsa och skriva olika sorters dikter
 • skriva dikter tillsammans med andra
 • bilder som passar olika dikter
 • lära dig lite om diktens uppbyggnad
 • (ev göra en egen diktsamling i Book creator)

Bedömning - vad och hur

Du kommer att bedömas i hur du skriver och förmedlar dikter genom att visa att du:

 • kan känna igen olika slags dikter
 • kan uttrycka egna tankar och upplevelser i en egenskriven dikt
 • kan tolka/förstå budskapet i en dikt
 • kan kombinera bild och text

 

Uppgifter

 • BookCreator - göra klart

 • BookCreator - göra klart

 • Låttext

 • Låttext

 • Tonsatta dikter - diktanalys

 • Tonsatta dikter - diktanalys

 • Diktanalys (enskild uppgift)

 • Hitta en känd dikt

 • Hitta en känd dikt

 • Diktanalys 2

 • Diktanalys 2

 • Diktanalys

 • Diktanalys

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: