👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

I am Eleven

Skapad 2019-11-19 11:56 i Viktoriaskolan Grundskolor
Grundskola 6 Svenska
Du ska göra en presentation av dig själv och kalla den för ”I am eleven” eller ”I am twelve”, beroende på hur gammal du är. Du får välja att göra en bildspelspresentation i iMovie med berättarröst till eller om du gör en ”pod-cast” i garageband, dvs en ljudinspelning där du gör ett ”radioprat” och berättar om dig själv utifrån det du skrivit.

Innehåll

”I am eleven” eller ”I am twelve”

Du ska göra en presentation av dig själv och kalla den för ”I am eleven” eller ”I am twelve”, beroende på hur gammal du är. Du får välja att göra en bildspelspresentation i iMovie med berättarröst till eller om du gör en ”pod-cast” i garageband, dvs en ljudinspelning där du gör ett ”radioprat” och berättar om dig själv utifrån det du skrivit.

Oavsett vad du väljer behöver du först göra ett manus - dvs du behöver skriva ner exakt det du kommer att säga. Du har dessa punkter som du utgår ifrån. Du väljer själv ordningen på frågorna i din presentation av dig själv. Naturligtvis får du lägga till egna punkter som du vill ha med!


Mitt namn och min familj…
Vad tycker du om att vara 11 år? (12 år?) Varför?
Så här skulle någon annan beskriva mig…
Mina fritidsintressen…

Beskriv kort:
Din skola
Ditt område där du bor
Ditt land

Jag tycker om..
Jag tycker inte om…

Tre saker som gör mig glad…
Tre saker som gör mig arg…
Tre saker som gör mig ledsen…
Jag blir besviken när…

Vad betyder kärlek för dig?
Vad drömmer du om i framtiden?
Om jag fick ändra på något i världen skulle jag…
Vad tänker du när du hör orden krig och fred?

Likheter med andra 11/12-åringar i världen?
Skillnader mot andra 11/12-åringar i världen?

När jag fyller 50 år…

Detta är de kunskapskrav som du övar på genom denna uppgift:

Samtala om bekanta ämnen
Framföra egna åsikter
Muntligt berättande - fungerande inledning, innehåll och avslutning
Stödord, bilder och digitala medier som hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation.
Kombinera text med estetiska uttryck (bild och/eller musik)

När du gjort ditt manus ska du göra din presentation.

Om du väljer bildpresentation behöver du ha bilder. Dessa bilder får du i läxa att ordna. Ta kort med mobilen och mejla dig själv till din elevmejl.

Till denna uppgift använder du iMovie
Placera in dina bilder i iMovie i rätt ordning. Kolla ditt manus så att du är nöjd med bilderna.
”Berätta” till bilderna utifrån ditt manus.
Om du vill lägga till musik och har tid kvar kan du göra det. Använd musik som finns i iMovie eller gör egen på garageband.

Om du väljer att göra radioprat behöver du ha någon typ av musik som du kan varva med.

Matriser

Sv
Kunskapskrav svenska

E
C
A
Skriva, estetiska uttryck
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Samtala
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
Redovisa
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.