Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden - åk 4-5 Fjb skola ht-19

Skapad 2019-11-19 12:20 i Fjällbacka Skola Tanum
Grundskola 4 – 5 Geografi Samhällskunskap
Hur kommer det sig att våren kommer tidigare i Danmark än i norra Sverige ?

Varför ligger de största städerna ( Köpenhamn, Stockholm, Oslo ) just där de ligger ?

Samerna lever som grupp i norra Norden. Varför just där ?

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

 Du ska:

 • kunna berätta om samer, deras kultur och historia
 • kunna placera ut viktiga orter, berg, vatten  och hav på en kartbild av de nordiska länderna 

 • kunna förstå och förklara vad  olika symboler och färger på kartan betyder

 • kunna berätta något om hur människan påverkat landskapet

 • kunna beskriva de olika ländernas skillnader och olikheter (naturtyper, naturresurser, invånarantal, levnadsvillkor )  med hjälp av olika fakta.

 • känna igen och förstå begreppen:

ekvatorn, jordaxel, klimat-väder, nederbörd, Golfströmmen, Skandinavien, Skanderna, 
naturtyper ( fjäll, skog, myrmark, odlad mark, lågland, högland),  fjord, vik, sund, dal, halvö, vulkan, glaciär, ursprungsfolk, befolkning/invånare,  tätort, naturresurser, näringar, export-import, monarki -republik

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Din förmåga att :
- genomföra dina arbetsuppgifter
- delta i samtal och resonemang
- kunna jämföra information från olika källor och utifrån det förklara
  samband och skillnader och vad dessa kan bero på
- använda och förstå olika geografiska begrepp
-beskriva enkla samband mellan landskapstyper och hur människan och naturen påverkat dessa    
- peka ut var olika platser mm ligger på en karta över de Nordiska länderna 

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Du kommer att lära genom:
- gemensamma och individuella genomgångar kring olika slags kartor, geografiska begrepp, faktasökning
- kartövningar
- att söka fakta från olika källor (böcker,internet,filmer)
- att jämföra och sammanställa information från olika källor

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.
  Sh  4-6

Matriser

Sh Ge
Geografi

Jag kan detta till viss del
Jag har godtagbara kunskaper om detta
Jag har mer än godtagbara kunskaper om detta
Ursprungsbefolkning
Jag kan berätta om urfolket samerna och dess historia.
 • Sh  4-6
Namngeografi
Jag kan markera viktiga platser på kartan över Norden (länderna, hav, sjöar, älvar, berg, orter)
 • Ge  E 6
Kartkunskap
Jag kan använda och förstå olika slags kartor med dess färger och symboler.
 • Ge  E 6
 • Ge  E 6
Ord och begrepp
Jag kan förklara och använda olika geografiska begrepp både när jag läser och skriver.
 • Ge  E 6
Landskapet
Jag kan beskriva både naturlandskapet (naturtyper) och kulturlandskapet (hur människan påverkat och förändrat landskapet)
 • Ge  E 6
Livsmiljöer
Jag kan beskriva likheter och skillnader mellan länderna (naturresurser, befolkning, levnadsvillkor).
 • Ge  E 6
Ansvar
Jag tar ansvar för mitt arbete.
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: