Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gemensamt färglägga målarbild

Skapad 2019-11-19 13:26 i Storvretaskolan Uppsala
Grundskola 1
Snart jul! Eleverna får tillsammans i december färglägga en stor målarbild som föreställer en julgran.

Innehåll


1. Planering utifrån syfte

Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan genom att lärandet i högre grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevernas behov, intressen och initiativ. Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt.
Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. På så sätt ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och för skilda syften.

2. Undervisningens planering utifrån centralt innehåll

Eleverna får tillsammans färglägga en stor målarbild som föreställer en julgran. Vi sätter därefter upp den för allmän beskådan i vår entré.

3. Genomföra, tidsåtgång

På innedagarna i december får de som vill hjälpa till att färglägga och färdigställa granen.

4. Följa upp resultat

Varje tillfälle avslutas med en sammanfattning av vad vi gjort och att eleverna får berätta vad de tycker gick bra, mindre bra och vad de skulle kunna utveckla nästa tillfälle.

5. Analys

Efter avslutat tema gör vi en gemensam utvärdering med eleverna. På fritidsmöte efter jul utvärderar personalen temat.


Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: