Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eldorado 6A, kapitel 4, Bråk och procent

Skapad 2019-11-19 13:47 i Stordammens skola Uppsala
Grundskola 6 Matematik
Vilken tårta skulle du välja att äta upp, den som har två tredjedelar kvar eller den som har två fjärdedelar och varför? En kompis till dig erbjuder dig 8% av 100 kr eller 70% av 10 kr. Vad skulle du välja och varför?

Innehåll

Tid: v.48-3

Du ska kunna:

 

- Beskriva bråk i olika situationer (del av helhet, del av heltal och som ett tal)

- Förklara hur värdet förändras om täljaren respektive nämnaren blir större

- Förlänga och förkorta bråk

- Addition och subtraktion av bråk med olika nämnare

- Multiplikation och division vid bråk och heltal

- Växla mellan bråkform och blandad form

- Uttrycka tal i bråkform, i decimalform och i procentform

- Beräkna hur många procent delen är av det hela

- Olika metoder för procentberäkning

Bedömning: Det sker kontinuerliga bedömningar av elevernas muntliga deltagande under lektionstillfällena. Arbetsområdet avslutas med ett prov under vecka 3. 

 

Veckoplanering:

Vecka

Uppgifter som du ska räkna i Eldorado

Du som väljer de blåa sidorna i Eldorado

Du som väljer de röda sidorna i Eldorado

Uppgifter på NOMP

Läxa

v.48

Uppgift 1-7, 9, 10, 12, 15, 17, 19-27, 28, 31, 33-36, 37, 38, 41, 43

 

 

 

 

Läggs ut mån 12/11 och ska göras klart innan 7/12.

Bli klar med veckans planering.

v.49

Uppgift 45-65

Välj spår66-75

76-84

Läggs ut mån 19/11 och ska göras klart innan 7/12.

Bli klar med veckans planering.

v.50

Uppgift 85-90, 92, 95, 96-99 (gör bara a-d), 101-110

 

Välj spår

 

111-118

119 – så långt du hinner

Läggs ut mån 26/11 och ska göras klart innan 7/12.

Bli klar med veckans planering.

v.51 - v. 3

Studie- och repetitionstid i skolan av det vi har arbetat med under arbetsområdet.

 

 

 Vi kommer att arbeta med

kap 4 efter Jul. 

 

Kap 4 avslutas med prov v 3

 Vi kommer att arbeta med

kap 4 efter Jul. 

 

Kap 4 avslutas med prov v 3

 

Prov

vecka 3 

Matriser

Ma
Matematikförmågor

Ej godtagbar
E
C
A
Metod
Kvaliteten å de metoder och strategier som eleven använder
.
..
..:
Begrepp
I vilken grad eleven visar kunskap om matematiska begrepp och samband mellan dessa
.
..
...
Problemlösning
I vilken grad eleven förstår och kan lösa matematiska problem.
.
..
...
Resonemang
I vilken grad eleven följer, framför och bemöter matematiska resonemang
.
..
...
Kommunikation
Kvaliteten på elevens redovisning. Hur väl eleven använder matematiska uttryck(språk och representation)
.
..
...
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: