Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk

Skapad 2019-11-19 13:51 i Fliseryds förskola Mönsterås kommun
Förskola
Ett medvetet arbete med språket utifrån barnens förmågor och intressen så att deras språk och kommunikation utvecklas.

Innehåll

Vart ska vi?

Vi vill att barnen ska utveckla sitt ordförråd och ordförståelse samt munmotorik så att de känner sig trygga att samtala, resonera och berätta. Genom en rik lärmilljö utveckla en språklig nyfikenhet.

 

Utveckling sker:

 • Vi delar in barnen i mindre grupper, vilket skapar en lugnare lärmiljö,
 • När vi lyfter fram böcker i vår miljö, böcker valda med omsorg utifrån barnens intresse, behov och med koppling till arbetssättet inom Bornholmsmodellen.
 • Högläsning - vi läser böcker utifrån barnens intresse flera gånger varje dag,
 • Boksamtal - samtala, resonera och återberätta.
 • Genom lek med rim och ramsor
 • Sång, sånglekar, drama
 • Språklekar
 • I samtalen med barnen under dagen
 • Närvarande pedagoger i alla dagliga lärsituationer

 

Var är vi:

Vi har under hösten arbetat samman gruppen - lärt känna varandra och arbetat inrutat för att skapa trygghet.

Språket genomsyrar hela verksamheten och det stärker barnens självkänsla och tillit att kunna kommunicera och göra sig förstådda. Vårt mål är att medvetet arbeta med språket utifrån barnens förmågor och intressen på ett lustfyllt sätt, så att barnen utvecklas utifrån sina förutsättningar för att kunna utrycka sig, sina tankar och känslor. Förstå och känna att alla är lika viktiga och skapa förutsättningar för att utveckla språket i samspel med andra.

 

 Var är vårt nästa steg/ hur går vi till väga?

Böckerna är ett stort intresse för barnen, man vill gärna bli läst för. Man ”läser” böcker för kamrater och man läser böcker högt för sig själv. Vi kommer med bibliotekets hjälp ordna fram bokpåsar som barnen kan låna med sig hem så att de kan bli lästa för hemma.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: