Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering undervisning: Integritet Sländan HT19

Skapad 2019-11-19 14:07 i Bosgårdens förskola/Ju stigen Mölndals Stad
På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
Undervisning kring integritet ihop med kroppen och jaget. Med hjälp av månulvarna lär vi känna våra kroppar och benämna olika kroppsdelar som i ett led att sätta egna gränser för sin person och kropp.

Innehåll

 

 VARFÖR?

Lära känna våra kroppar och benämna olika kroppsdelar som i ett led att sätta egna gränser för sin person och kropp. Arbetet med integritet återkommer kontinuerligt under hela barnens vistelsetid på förskolan. 

 

VAD?

Undervisning kring integritet ihop med kroppen och jaget. Med hjälp av månulvarna lär vi känna våra kroppar och benämna olika kroppsdelar som i ett led att sätta egna gränser för sin person och kropp. Ihop med sång och rytmik befäster vi våra kunskaper. 

 

HUR?

Vi arbetar tillsammans i mindre undervisningsgrupper vid två olika tillfällen. Barnen möter en av månulvarna och en mängd ord på kroppsdelar som vi läser och placerar ut på månulvens kropp. Vi jämför månulvens kroppsdelar med våra egna. Som avslut sjunger och dansar vi till Huvud, axlar, knän och tår samt Klappa händerna när du är riktigt glad
Tillfälle två i undervisningen återkopplar vi till månulven och kroppsdelarna. Därefter pratar vi utifrån jag-du-vi böckerna (Linda Palm) där olika delar av böckerna återfinns på en affisch barnen får ihop med en månulv. Vi sjunger och dansar till Honky tonk, en känd barnsäng med rytm i. Barnen får sedan sig själva i spegeln i helkropp och vi fotar av dem som vill. Barnens foton dokumenteras tillsammans på affischen och blir ett komplement till undervisningen för vidare samtal och dokumentation. Tanken är att vi ska se och förstå hur vi ser ut för att sedan kunna säga var ens egen gräns går, säga stopp. En del i arbetet med integritet och jaget blir också att skapa oss själva med olika material och färger. Detta erbjuds barnen delta i, i mindre grupper.

Ann S. Pihlgren (2018) menar att undervisning, där samspel mellan individerna i den mindre gruppen finns och med tydligt innehåll och planering, ger barnen förutsättningar till lärande. Det bidrar i sin tur till hög kvalité på verksamheten när det ges utrymme för barnens förändrade förståelse. Detta vill vi ha fokus på i de här varierande undervisningarna. 

Stöd för vårt arbete finner vi bland annat i Mölndals stads riktlinjer för arbete med barns integritet, FNs barnkonvention och främst Rädda barnens arbete med Stopp! Min kropp! https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/foralder/stopp-min-kropp/prata-med-de-minsta-barnen/

Hur ska det dokumenteras?

  • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationer och under utbildningen.
  • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området.
  • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
  • Vi lägger ut det vi gjort på unikum för att få vårdnadshavarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att föra dialog hemma tillsammans med sina barn.

Kopplingar till läroplanen

  • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: