👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djungelns planeringsmall Resonemangsförmåga

Skapad 2019-11-19 14:13 i Trädgårdens förskola Helsingborg
Förskola
Vi arbetar med resonemangsförmåga i vår verksamhet på förskolan som en del i arbetet kring hållbar framtid. I vår undervisning lyfter vi in språk, matematik, naturvetenskap, rörelse och teknik på ett lekfullt sätt som kopplas till resonemangsförmågan. Vi arbetar med ett tydligt värdegrundarbete utifrån vår likabehandlingsplan och barnkonventionen.

Innehåll

Vad är syftet/ målkriteriet?

Vårt syfte och mål med resonemangsförmåga är att utveckla och stärka barnen i deras kunskap och förmåga att reflektera och resonera kring olika saker i vår vardag och i undervisningen på förskolan. Att vi som pedagoger ger barnen möjligheten och chansen att uttrycka sig och uppmuntra dem till att våga prata och resonera om det som händer omkring oss. Vårt mål är att barnen ska öka sitt ordförråd, begreppsanvändning och skapa en förståelse för det som de pratar och resonerar kring med andra.

Hur följer vi upp undervisningen idag utifrån tidigare analys?

Vi har en struktur och planering av undervisningen som kopplas till våra mål med resonemangsförmåga. Vi gör kortare film- och ljudupptagningar som vi använder oss av vid planering, tittar på tillsammans med barnen och andra sammanhang på förskolan. Vi skriver ner och dokumenterar med enklare anteckningar som vi kan använda oss av vid dokumentationen på Unikum och som stöd i vårt forskningsarbete kring resonemangsförmåga kring matematiken.

Vilka strävansmål har vi i åtanke vid undervisningen? Max två mål (tagga in)

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

Vem ansvarar för genomförandet av undervisningen?

Mia och Jenny

Vem ansvarar för dokumentationen?

Jenny och Mia