👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Universum och rymden

Skapad 2019-11-19 14:52 i Furulundsskolan Halmstad
Grundskola 4 Fysik
I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig mer om vilka himlakroppar som finns i universum och hur de rör sig i förhållande till varandra. Du kommer också att få lära dig mer om människans vistelse i rymden, satelliter och annat spännande.

Innehåll

Arbetsområde: Fysik och astronomi

Mål och förmågor i undervisningen: 

 • förklara och visa hur några himlakroppar rör sig i förhållande till varandra, 

 • känna till vilka planeter som finns i vårt solsystem, 

 • förklara hur dag, natt, månader och årstider uppkommer, 

 • använda dig av viktiga begrepp så som satellitplanethimlakropp, galax, kometljusår

 • berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och hur de har påverkat människans levnadsvillkor 

Undervisning: 

Vi kommer under pågående tema att 

 • se filmer

 • använda Quizlet och Kahoot  

 • arbeta enskilt och tillsammans

 • samtala och diskutera 

 • söka och presentera fakta från en del av universum.

 • arbeta med relevanta begrepp 

Det här ska vi bedöma: 

Vi kommer att bedöma din förmåga att 
 • beskriva och förklara hur jorden, månen och solen rör sig i förhållande till varandra 
 • föra enkla resonemang om de olika tidsbegreppen dag, natt, dygn, månad, år och årstid hör ihop med hur jorden, månen och solen rör sig i förhållande till varandra
 • beskriva en valfri planet
 • kunna redogöra för någon, för människan, viktig upptäckt som handlar om rymden
 • förstå och använda begrepp som hör till ämnesområdet.

Området kommer att avslutas med ett skriftligt prov.

Viktiga begrepp i området: 

 • astronomi 
 • astrologi
 • satellit 
 • planet 
 • himlakropp 
 • komet 
 • ljusår 
 • atmosfär 
 • astronaut 
 • asteroid 
 • stjärna 
 • galax

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
  Fy  4-6
 • Människan i rymden och användningen av satelliter.
  Fy  4-6
 • Tidmätning på olika sätt, från solur till atomur.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven och ger exempel på himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för enkla resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 6

Matriser

Fy
Universum och rymden

Rubrik 1

På väg mot
Godkända kunskaper
Mer än godkända kunskaper
Himlakropparnas rörelse- Kommunikationsförsmågan
-beskriva och förklara
 • Fy  E 6
Du kan med stöd beskriva och ge exempel på himlakropparnas rörelse i förhållande till varandra.
Du kan beskriva och ge exempel på himlakropparnas rörelse i förhållande till varandra.
Du kan förklara och visa på samband kring himlakropparnas rörelse i förhållande till varandra.
Tidmätning- Kommunikativ förmåga, Analysförmåga, Begreppslig förmåga
- kunna resonera - förklara och påvisa samband - förstå innebörden av olika begrepp och relatera dem till varandra
 • Fy  E 6
Du kan med stöd föra enkla resonemang om hur dag och natt, månader, år och årstider uppkommer.
Du kan föra enkla resonemang om hur dag och natt, månader, år och årstider uppkommer.
Du kan föra utvecklade resonemang om hur dag och natt, månader, år och årstider uppkommer.
Naturvetenskapliga upptäckter- Analysförmågan, metakognitiv förmåga
- beskriva orsaker och konsekvenser - förklara och påvisa samband - att reflektera
 • Fy  E 6
Du har vissa grundläggande kunskaper om naturvetenskapliga upptäckter t ex världsbilden förr och nu, satelliter och tidmätning samt på vilka sätt de är viktiga för hur människor lever.
Du har grundläggande kunskaper om naturvetenskapliga upptäckter t ex världsbilden förr och nu, satelliter och tidmätning samt på vilka sätt de är viktiga för hur människor lever.