Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi - Energi och resurser

Skapad 2019-11-19 15:04 i Ytterbyskolan Kungälv
Grundskola 7 – 9 Geografi Samhällskunskap
Miljömedvetandet och viljan att göra något för miljön är numera stort. Vi källsorterar, handlar ekologiskt, kör bränslesnåla bilar, och så vidare. I Sverige, liksom i många andra länder, satsas mer och mer på förnybar energi som till exempel vindkraft och solenergi. Men fortfarande finns mycket att göra för att minska användningen av fossila bränslen och använda naturresurserna effektivare.

Innehåll

Mål

Målet med det här avsnittet är att du ska kunna:

 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling genom att lära dig om hållbarhetsbegreppet, ändliga och förnybara naturresurser, ekologiskt fotavtryck och energikällor.
 • använda geografiska begrepp.
 • resonera kring hållbarhetsfrågor och då ge förslag på lösningar där du tar hänsyn till konsekvenser för människa, samhälle och miljö.

 

Centralt innehåll

 • Centrala ord och begrepp för att skriva och samtala kring geografi
 • Intressekonflikter om naturresurser 
 • Förnybara energikällor tex. sol, vind, vatten 

 

Övergripande frågor

 • Vad innebär begreppet hållbar utveckling?
 • Ge exempel på intressekonflikter om naturresurser både i Sverige och i andra länder.
 • Hur kan man i samhällsplaneringen minska risker och hot mot människa och miljö?
 • Hur kan vi i Sverige minska vårt ekologiska fotavtryck?
 • Varför bör andelen förnybara energikällor av världens energiproduktion öka och de icke förnybara energikällorna minska?
 • Vad kan du göra för att minska negativ miljöpåverkan, som till exempel klimatförändringar?

 

Examination

 • Skrivuppgift
 • Muntlig/skriftlig Redovisning

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
  Ge  7-9
 • Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.
  Ge  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: