Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vårterminen åk 3 matematik

Skapad 2019-11-19 16:14 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 1 – 3 Matematik
Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att du utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Vi kommer att arbeta med matematiska ord och begrepp så att du kan utveckla dina kunskaper när det gäller att förstå och förklara matematik.

Innehåll

 Period - vecka 2-24

 

Arbetssätt - Du kommer att få arbeta enskilt, par och i grupp. Du kommer att få arbeta laborativt och med digitala verktyg, exempelvis via matematikbok, Nomp och Tankenötter. 

 

Centralt innehåll/Mål efter avslutat arbetsområde - Under våren kommer undervisningen att beröra följande områden: 

 •  Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 •  Hur enkla mönster i talföljder samt geometriska mönster kan skapas, beskrivas och visas. 
 • Geometriska objekt och dess egenskaper, så som punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock. 
 • Jämförelser och uppskattningar. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
 •  Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften, fler och färre.
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
 •  Hur enklare instruktioner kan skapas, beskrivas och följas vid till exempel programmering.
 • Hur positionssystemet kan användas. 

Utvärderingsformer - Du visar dina kunskaper genom att aktivt delta under lektionerna: lyssna, svara, berätta, diskutera. Du kommer också få möjlighet att visa dina kunskaper muntligt och skriftligt i form av diagnoser, ALP, FAT och skolverkets bedömningsstöd.

 

Arbetsområden:

Taluppfattning, addition och subtraktion

Problemlösning och multiplikation

Division och proportionalitet

Tal i bråkform

Klockan

Taluppfattning, huvudräkning och uppställning

Geometri, mätning, omkrets, area

Mätning, Enheter och repetition

 

Ord- och begreppslista:

Addition, subtraktion, summa, differens och minnessiffra

Positionssystem

Dubbelt och hälften

Fler och färre

Större än och mindre än

Bråk, Täljare, nämnare och kvot

Multiplicera, faktor och produkt

division

Geometriska objekt

Vinklar

Omkrets – area

Enhet 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: