👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik och elektricitet åk 5

Skapad 2019-11-19 16:17 i Trönninge skola Varberg
Med hjälp av batterier, sladdar och annat material skall du bygga en ficklampa.
Grundskola 4 – 6 Teknik
Du kommer att få konstruera ett spel eller larm där du visar dina kunskaper om elektricitet.

Innehåll

I detta arbetsområde kommer du att få konstruera ett spel eller larm där du visar dina kunskaper om elektricitet. Du ska även dokumentera hela processen i en loggbok och skriva en instruktion hur man konstruerar ditt spel/larm.

 

Det kommer även att finnas möjlighet att utveckla konstruktionen genom att bygga in någon programmeringsbar del (MicroBit)

 

Möjliga projekt:

 • Skapa ett larm som fungerar om någon trampar på dörrmattan.

 • Skapa ett spel som tränar t.ex. huvudstäder i Norden.

 • Skapa ett spel som motsvarar “El-chock” i Mästarnas mästare.

 

Beskriv av hela projektet finns i Google Classroom!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Teknik och elektricitet åk 5

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beskriva/Begrepp
Eleven kan ... ... på enkla tekniska lösningar i vardagen och ... ... som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion....
... beskriva och ge exempel ... ... några ingående delar ...
... förklara ... ... hur några ingående delar samverkar...
... förklara ... ... hur några ingående delar samverkar... ... visar då på andra liknande lösningar.
Din arbetsprocess - färdigställande
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings­ och konstruktionsarbeten genom att "... ..." möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
... pröva...
... pröva och ompröva ...
... systematisk pröva och ompröva...
Din arbetsprocess
Under arbetsprocessen "... ..."
... bidrar eleven till att formulera och välja handlings alternativ som leder framåt.
... formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt
... formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Arbestsprocess - dokumntation
Eleven gör "... ..." dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet "... ..." är synliggjord.
... enkla ... ... till viss del ...
... utvecklade ... ... relativt väl ...
... välutvecklade ... ... väl ...