Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fear HT19

Skapad 2019-11-19 16:32 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Grundskola 7 Engelska
Fear manifests itself in many ways. Some people are scared of the dark, some of talking in front of a big crowd and others of scary films. During this theme, we'll explore different kinds of fears, by reading and watching scary stories and films as well as discussing what we are afraid of and why that may be.

Innehåll

Syfte

 

I arbetsområdet får du utveckla förmågan att: 

 

 • förstå och tolka innehållet i text och film
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd
 • bearbeta texter efter respons

Arbetsformer:

 • Arbeta med diskussionsfrågor i studiegrupper
 • Träna på nya ord via gemensamma ordlistor
 • Lyssna på uppläst text 
 • Textläsning i par (träna på uttal och intonation)
 • Diskussioner om texten
 • Titta på och arbeta med frågor till film
 • Skrivuppgifter
 

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt du:

 • din läsförståelse av de texter vi arbetat med
 • din förmåga att skriva texter och bearbeta dem efter respons
 • din förmåga att förstå talad engelska
 • hur du deltar i samtal, diskussioner och dramaövning

 

Arbetstid och deadline:

 • Vi arbetar med temat under vecka 39-49. I slutet på vecka 49 ska alla inlämningsuppgifter vara klara.

 

Inlämingsuppgifter är:

 

- Poltergeist story

- Answer questions to "Lemonade"

-Answer questions to 'Francis

- Answer questions to "The Tell-Tale Heart"

 

 

Matriser

En
Fear

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
E
C
A
Läsa
- "The Poltergeist" - "Lemonade" - "Francis" - "The Tell-Tale Heart"
Förstå och tolka innehållet i olika slags texter.
-Texter från olika media - Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form
Läsförståelse.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Du kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Skriva
- Poltergeist story
Formulera sig och kommunicera i skrift.
- Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner
Göra dig förstådd i skriven text.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du formulerar dig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte mottagare och situation.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du formulerar dig även med flyt och viss anpassning till syfte mottagare och situation.
Bearbeta
-"Polergeist story"
Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
- Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften
Använda dig av respons för att förbättra din text/presentation.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Lyssna
- "Francis" (the short film) - "The Tell-Tale Heart"
Förstå och tolka innehållet i talad engelska.
- Talad engelska från olika medier - Talad engelska med viss regional och social färgning
Hörförståelse
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo. Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo. Du visar din förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo. Du visar din förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: