Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värme, kyla och väder

Skapad 2019-11-19 18:57 i Strömsskolan Lilla Edet
Vi kommer under vintern att arbeta med temat värme, kyla och väder. Målet är att du ska veta varför solen är viktig för livet på jorden. Du ska också kunna ge ex. på hur vi kan spara värme, hur värme sprider sig, men också förklara hur vindar uppstår. Du kommer också veta hur moln, regn och snö bildas. Du ska också lära dig hur man på olika sätt kan mäta väder.
Grundskola 4 Kemi Biologi Fysik
Vi kommer under vintern 2019 att arbeta med temat Väder. Vi kommer bland annat att gå igenom och lära oss om hur och varför olika väderfenomen uppstår, lära oss termometern, lära oss om olika klimat och vad en väderleksrapport kan ge för information.

Innehåll

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma dig utifrån
-hur aktiv du är på lektionerna
-din förståelse om hur olika väder bildas.
-din förmåga att kunna urskilja väder. 

-en del av bedömningen är ett skriftligt prov

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

¤ Förstå hur man med olika instrument kan obsevera väder och ställa en väderprognos.
¤ Förstå betydelsen av vattnets kretslopp och hur moln uppkommer.
¤ Ha vetenskap om hur olika vädertyper bildas.
¤ Kunna förklara några olika väder.
¤ Veta hur man på ett bra sätt klär sig för attt skydda sig mot väder och vind.
¤ Känna till jordens olika klimatzoner.

Undervisning och arbetsformer

 

Vi kommer att arbeta med NO-läsboken & övningsboken.

Vi kommer att titta på endel filmklipp om väder och vind.
Vi kommer göra en del enkla experiment!
Vi kommer ha diskussioner om olika väder och väderfenomen!
Vi kommer titta på olika vädersymboler.
Vi kommer föra dagbok om väder

 

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke

Matriser

Fy Bi Ke
Väder

På väg att nå målen
Når målen
Dokumentation
Förmågan att beskriva och dokumentera underökningar på olika sätt
Du behöver stöd för att göra enkla dokumentationer.
Du gör enkla dokumentationer med enkla bilder till.
Undersökningar
Läsa av en termometer
Du kan ännu inte läsa av en termometer.
Du kan läsa av termometer.
Begrepp
Du har ännu inte visat grundläggande kunskaper inom området väder.
Du har grundläggande kunskaper inom området väder och visar det genom att ge exempel och beskriva t ex hur olika väderfenomen bildas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: