Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etik och Moral Åk 8

Skapad 2019-11-19 19:48 i Länna skola Norrtälje
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Vad är det som är rätt och fel? Finns det något rätt och fel? Hur avgör man det i så fall? I det här området kommer vi först och främst diskutera vad identitet är - både på grupp- och individnivå. Därefter kommer vi att lära oss om olika etiska modeller som kan hjälpa oss att förstå vad som är rätt och fel.

Innehåll

Tidsperiod

Det här momentet arbetar vi med under 5 veckor. Närmare bestämt, vecka 47-51.

 

Vad vi ska göra:

Vi kommer att studera begreppen moral och etik. Vad betyder de? Finns det någonting som är rätt eller fel? Hur vet man i så fall vad det är? Vi kommer att lära oss olika etiska modeller för att resonera kring olika etiska dilemman.

 

Hur

Vi diskuterar, lär oss de olika etiska modellerna, diskuterar olika etiska dilemman samt ser på film.

 

Examination

Ditt deltagande i diskussioner, de kunskaper du visar upp när vi gör olika övningsuppgifter samt slutligen då vi skriver en examinationsuppgift. 

 

 

Uppgifter

 • Begreppskontroll etik och moral

 • Examinationsuppgift etik och moral

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
  Re  7-9
 • Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.
  Re  7-9
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  7-9
 • Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.
  Re  7-9

Matriser

Re
Etik och moral

Rubrik 1

E
C
A
Föra resonemang om hur livsfrågor skildras och hur identiteter formas
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: