Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik

Skapad 2019-11-19 21:47 i Lilla skolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 – 3 Musik
Musik är härligt! Musik är att sjunga och spela och röra sig till olika rytmer som känns i hela kroppen. Den kan göra en glad och sprallig eller lugn och avslappnad. Under de kommande veckorna ska du få känna på allt det där!

Innehåll

 

Tid: V.45 - V.51 

  Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas: 

 • I ämnet musik ska du utveckla din förmåga att:
 •          sjunga och spela instrument
 •         lyssna till och prata om musik
 •         skapa musik och kombinera musik med t.ex. dans, rörelse och drama

 Du ska också lära dig ord som är speciella för ämnet musik.

  Mål och bedömning för ämnet musik:

 • Att vara med och sjunga enklare sånger och visor tillsammans.
 • Att använda kroppen när vi rör oss till musiken
 • Att spela på olika rytminstrument utifrån din egen förmåga
 • Att sätta namn på olika instrument
 • Att känna och använda rytmer samt takt

   Så här ska du arbeta för att nå målen:

 •  använda olika rytminstrument när vi sjunger sånger.
 •  göra olika rytmikövningar där vi lyssnar till musik och rör oss i takt till musiken.
 •  lära oss om olika instrument, hur de låter och hur instrumenten ser ut.
 •  göra rörelser till sångerna samtidigt som vi sjunger.
 • sjunga sånger som anknyter till våra olika teman och högtider.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
  Mu  E 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
  Mu  E 6
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då relativt säkert rytm och tonhöjd.
  Mu  C 6
 • Eleven kan även spela övervägande delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då några ackord med flyt.
  Mu  C 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med relativt god timing och med relativt passande karaktär.
  Mu  C 6
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet rytm och tonhöjd.
  Mu  A 6
 • Eleven kan även spela en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med flyt.
  Mu  A 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med god timing och med passande karaktär.
  Mu  A 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
  Mu  E 6
 • Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
  Mu  C 6
 • Dessutom kan eleven med god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
  Mu  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: