Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världen

Skapad 2019-11-20 07:15 i Emanuelskolan Sjöbo
Grundskola 6 Geografi
Människor har olika möjligheter och tillgångar beroende på var de föds och bor. Det kallas levnadsvillkor. En del människor har till exempel tillgång till utbildning, hälsovård, medborgerliga rättigheter samt till mer naturresurser, mat och rent vatten än andra.

Innehåll

Konkretiserade mål
Du ska kunna:
- resonera kring några utmaningar som världen står inför med fokus på utbildning, hälsovård, medborgerliga och politiska rättigheter samt naturresurser.
- utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur med avseende på dessa områden.
- ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta.
- kartkunskap kring världen.

 

Undervisning och arbetssätt
Hur ska vi lära oss detta? Genom att:
- läsa och diskutera tillsammans kapitel "Utkik världen",
- arbeta med begrepp, både enskilt, liten grupp och i helklass,
- lära oss hur en karta är uppbyggd, dess symboler och färger,
- arbeta med olika länder, huvudstäder, sjöar, berg och vattendrag,
- använda den digitala webbsida Seterra.

 

Elevinflytande
Du får vara med och komma med förslag hur redovisningen ska ske, samt komma med förslag på hur du ska lära dig.

 

Bedömning
Bedömningen sker mot kunskapskraven i geografi 4-6.
Du ska:
- Kunna förklara begreppen utbildning, hälsovård, medborgerliga och politiska rättigheter och naturresurser,
- Kunna förklara varför vi har ojämlika levnadsvillkor i världen,
- Känna till de vanligaste symbolerna i en kartbok, t ex huvudstad, berg, flod, kanal mm
- Kunna jämföra olika länder utifrån olika givna perspektiv.

 

Bedömning kommer att ske:
- när vi har genomgångar och diskussioner,
- hur du tar dig an dina arbetsuppgifter,
- när du arbetar i grupp och enskilt,
- när du redovisar skriftligt och muntligt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: