Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lera på Kajutan

Skapad 2019-11-20 08:19 i Förskolan Båten Vaxholm Stad
Med hjälp av Katinka Leo kommer vi introducera lera som ett nytt pedagogiskt material för barnen.
Förskola
Barnen kommer under ledning av sina pedagoger introduceras till ett nytt pedagogiskt material; lera. Pedagogerna kommer stöttas av pedagog som har erfarenhet av arbete med barn och lera.

Innehåll

Lärobjekt (Vad vill vi erbjuda barnen)

Barnen ska få möjlighet att möta ett nytt material; lera och hur man med olika tekniker jobbar med materialet. 

 • Finmotorik
 • Skapande
 • Konstruktion
 • Fantasi
 • Kreativitet
 • Utforskande
 • Matematik (form, storlek, antal)
 • Teknik

Genomförande (Hur planerar vi att gå tillväga)

Vi gör en planering av projektet, sedan går vi igenom planering tillsammans. 

Lena är med oss och introducerar först oss pedagoger för lera och vad man kan göra med materialet.

Barnen möter leran, första tillfället tillsammans med oss pedagoger.

Vi arbetar med lera ofta och länge för att barnen ska få bekanta sig med det nya materialet och hinna prova olika tekniker.

Dokumentation (Hur möjliggör vi den pedagogiska dokumentationen)

Hur dokumenterar vi: Vi tar mycket bilder och filmar. Gemensam reflektion.

Hur ofta: Vi gör pedagogiska dokumentationer ofta under uppstarten och sedan när det behövs.

Vem ansvarar: Arbetslagsledare

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: