Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

My secret land

Skapad 2019-11-20 08:24 i Bodestorpsskolan Karlshamn
Ett projektarbete med ur.se radioserie "My secret land".
Grundskola 5 Engelska
I radioserien "My secret land" ska du få möta barn från olika delar av världen där engelska språket används. Vi kommer att få lyssna till när de talar om hur deras liv ser ut, deras intressen och fakta om deras länder. Följ med på en spännande resa!

Innehåll

Syfte med undervisningen

Syftet med "My secret land" är att du ska lära dig mer om hur man lever i olika engelsktalande länder. Du kommer att få öva på din  hörförståelse och din skriftliga och din muntliga förmåga i engelska. Du kommer genom kooperativt arbete, dvs tillsammans med dina klasskamrater, få chans att bearbeta och förbättra dina texter. Du kommer även att få träna dig i att hitta lämpliga källor då du ska få fördjupa dig i något av de engelsktalande länderna.

Det här ska vi göra

Vi kommer att lyssna på olika radioprogram ur serien "My secret land" där barn från andra delar av världen berättar om sitt liv. Vi kommer att diskutera vad avsnitten handlar om, göra jämförelser mellan de olika engelsktalande länderna, lära oss ord kopplade till de olika avsnitten, och sedan skriva texter om innehållet.

Vi kommer också att göra fördjupade arbeten om några av dessa länder som ska redovisas för klassen. Vi avslutar med att spela in en ljudfil om vårt eget land.

Det här ska vi bedöma

 1. - din förmåga att förstå talad engelska
 2. - din skriftliga förmåga 
 3. - din muntliga förmåga
 4. - hur du jämför de olika engelsktalande länderna med varandra

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  E 6
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6

Matriser

En
Engelska år 5 - My secret land

Rubrik 1

Bedömningsmatris - My secret land
Lyssna och förstå
Förstå och tolka innehållet i talad engelska.
 • En  E 6
Jag behöver stöd för att förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad enkel engelska
Jag kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Jag kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Jag kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad enkel engelska i lugnt tempo.
Skriva
Formulera sig och kommunicera i skrift.
 • En  E 6
Jag behöver stöd för att formulera mig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar i mina texter.
Jag kan formulera mig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar i mina texter.
Jag kan formulera mig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande i mina texter.
Jag kan formulera mig mer utvecklat, tydligt och relativt sammanhängande i mina texter.
Prata
Formulera sig och kommunicera muntligt
 • En  E 6
Jag behöver stöd för att formulera mig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar muntligt.
Jag kan formulera mig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar muntligt.
Jag kan formulera mig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande muntligt.
Jag kan formulera mig mer utvecklat, tydligt och relativt sammanhängande muntligt.
Jämförelser
Kommentera hur livet ser ut i andra engelskspråkiga länder och göra jämförelser med Sverige.
 • En  E 6
Jag känner till något engelsktalande land. Jag kan ännu inte med den kunskap jag fått berätta om någon speciell fakta och se likheter och skillnader mellan länder där man pratar engelska.
Jag känner till något engelsktalande land. Jag kan med den kunskap jag fått berätta om någon speciell fakta och se likheter och skillnader mellan länder där man pratar engelska.
Jag känner till några engelsktalande länder. Jag kan med den kunskap jag fått berätta om några speciella fakta och se likheter och skillnader mellan länder där man pratar engelska.
Jag känner till många engelsktalande länder. Jag kan med den kunskap jag fått berätta om många speciella fakta och se likheter och skillnader mellan länder där man pratar engelska.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: