Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Experiment: Flyta/sjunka

Skapad 2019-11-20 08:30 i Helgedals förskola Kristianstad
Uppstart tema vatten, experiment: flyta/sjunka.
Förskola
Vi undersöker olika föremåls flytförmåga.

Innehåll

Syfte och mål

Syftet med undervisningen:

 • Bygga vidare på det experiment vi gjort föregående vecka, och testa nya föremåls flytförmåga. Skapa nya tankar hos barnen kring vad som flyter/sjunker och varför. Vid förra experimentet fick barnen fundera och ge förslag på andra saker de ville släppa ner i vattnet för att se om de flyter, dessa idéer har vi tagit vara på och ska använda oss av i denna undervisning.
 • Vid förra experimentet så sa barnen att föremålen flöt/sjönk "för att de ville/inte ville flyta".

Mål:

 • Väcka nyfikenhet hos barnen och ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att utforska, kommunicera och reflektera (Lpfö18, s.10)
 • Att barnen ger uttryck för sina tankar kring vad som händer och varför.

Aktiviteter

Vi tittar igen på experimentet från UR → Tiggy testar: Flyter eller inte? 

 

Efteråt gör vi som förra gången, vi delar upp oss i mindre grupper, för att själva göra experimentet “Vad flyter/sjunker?”. Vi har olika föremål som vi ska undersöka om de flyter eller sjunker. Vi tar ett föremål i taget, och barnen får känna på/undersöka föremålet innan vi stoppar ner det i vattnet, samt berätta om de tror att det kommer flyta eller sjunka, och om de har någon förklaring till varför de tror som de gör (efter förmåga). Efterhand lägger vi allt som sjunker i en hög, och allt som flyter i en hög. Sen kan vi samtala om likheter/skillnader på föremålen och deras flytförmåga. Under tiden dokumenterar vi experimentet för att kunna gå tillbaka till och samtala om vid senare tillfälle.

 

Det här kan man fråga efteråt:

 

 • Vad upptäckte ni? 
 • Hur gjorde ni för att upptäcka det?   

Vi pratar om "Veckans tjusiga ord": H2O

 

 

Material: Ipad/Dator. Genomskinlig behållare fylld med vatten. Olika föremål med olika flytförmågor.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: