Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Book club - a reading project

Skapad 2019-11-20 08:53 i Västra Karups skola Båstad
Grundskola 6 Engelska
Reading is like traveling without going anywhere... Du ska få ta dig in i bokens värld och utforska det engelska språkets variation. Du har valt en bok som du kommer att läsa, både hemma och i skolan, och diskutera tillsammans med din bokcirkelsgrupp. Vi kommer att arbeta med detta mellan vecka 47-2.

Innehåll

UNDERVISNING
Lgr 11 del 1
Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden.

Genom undervisning kring en gemensam skönlitterär bok ska eleven arbeta med att utveckla sin förmåga att läsa en autentisk text både högt och tyst. Undervisningen ska också leda till eleven utvecklar sin läsförståelse. 

De förmågor som bedöms kommer att tränas genom att:

 • du kommer att få tillfällen att läsa i din engelska skönlitterära bok, enskilt och tillsammans med din grupp.
 • du kommer att få träna på att strategier som underlättar vid läsning av engelsk litteratur
 • du kommer att tillsammans med din grupp arbeta med läsförståelse genom att diskutera det du läst samt jämföra era ordlistor.
 • du kommer att få tillfällen att kommunicera engelska muntligt

BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • förstå innehållet i skriven engelska
 • muntligt uttrycka dig
 • förstå olika typer av engelska texter
 • skriftligt uttrycka dig

Du visar dina förmågor genom att:

 • delta i samtal och diskussioner
 • använda olika strategier när språket inte räcker till
 • enskilt eller i grupp läsa engelska texter
 • läsa en engelsk text med godtagbart uttal och flyt
 • skriva en sammanfattning varje vecka av det du läst

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: