Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Höstprat

Skapad 2019-11-20 08:54 i Gemensamt i Alingsås Alingsås
Att berätta för andra
Grundskola 8 – 9 Svenska
I den här uppgiften ska du hålla ett höstprat. Du får möjlighet att berätta om dig själv och välja musik som betyder något för dig.

Innehåll

Vad?

Du ska arbeta med höstprat under några veckor. Uppgiften går ut på att du ska skriva ett manus och sen spela in på Screencastify. Höstpratet kommer inte spelas upp inför klassen. 

Lyssna - inspireras, förebered och analysera

Du ska först börja med att lyssna på "riktiga" sommar/vinterprat. Dem hittar du på följande sida som podversioner: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2071&artikel=5948842

Välj ett par olika talare som du tycker verkar intressanta. I podversionerna är musiken förkortad men varje program tar ca 60 minuter. Du kan dock hoppa över musiken nästan helt och mest lyssna på det de berättar. Du behöver kort höra vilken musik de väljer eftersom du ska fundera över varför de valt just den musiken och på vilket sätt den passar ihop med person/berättelse. Var noga med att även lyssna till hur de berättar - taltempo, pauser och upplägg. Hur gör de i inledningen? Vilka ord använder de? Vad berättar de för något?

Skriva manus

När du har lyssnat klart ska du gå vidare med att tänka igenom vad du själv ska berätta om. Först kan du bara tänka men du behöver också göra ett skrivet manus innan du gör själva inspelningen. Det är svårt att komma ihåg allt man vill säga och vilken ordning. Du ska också tänka igenom vilken musik du ska ha och var i ditt prat den ska läggas in.

Det är bra om du vågar vara personlig i det du berättar. Det är lättare att få fram budskapet/berättelsen om du utgår ifrån det som berör dig och ditt liv.

Musiken du väljer till ditt program ska anknyta till innehållet på något sätt för att visa att du med musik kan påverka och förstärka det du berättar om.

Tänk på att anpassa hur du pratar till uppgiften. Utgå ifrån att pratet ska vända sig till människor som lyssnar på Sommarprat i P1.

Var noga med strukturen i ditt tal. Det ska finnas en tydlig inledning, huvuddel och avslutning.

 

Inspelning

 

Sommarpratet spelas in Screencastify. Det ska vara mellan två och fem minuter långt, utan musiken. Det går bra att förkorta musiken vid behov (och av upphovsrättsliga skäl får du använda ca 20 sek). Du behöver ha med två låtar men om du gör ett prat som är längre än fem minuter, ska du ha med fler låtar.

Var noga med att läsa noga så att talet blir tydligt. Se till att det är tyst runt omkring dig och undvik att t.ex. harkla dig eller hosta. Läs upp manuset utan att spela in flera gånger så att du känner dig säker på vad du ska säga och hur du ska säga det.

Syfte

I den här uppgiften får du möjlighet att visa din muntliga förmåga i muntlig presentation. Du får öva på att anpassa språk, innehåll och uppbyggnad till den som lyssnar. Du får också öva på att använda digitala verktyg för att genomföra den här typen av uppgift.

I den här uppgiften gör du en muntlig presentation men behöver ett skrivet manus. Ett höstprat påminner en del om texttypen krönika som vi kommer att arbeta med längre fram. Det här är ett sätt att bekanta sig med den typen av text (fast du lyssnar). I en krönika skriver man ofta väldigt personligt men det handlar om ett ämne som berör många. Att göra den här växlingen mellan det personliga och det allmänna, är bra att vara van vid när du ska argumentera och diskutera olika ämnen både i skrift och i tal.

Du får i den här uppgiften också möjlighet att lära dig och öva på att kombinera text/tal med musik.

 

 

Uppgifter

 • Höstprat

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Höstprat-bedömning

>>>
E
C
A
Presentation
Ditt tal har en i huvudsak fungerande anpassning till taltyp och språkliga normer och strukturer.
Ditt tal har en relativt väl fungerande anpassning till taltyp och språkliga normer och strukturer.
Ditt tal har en väl fungerande anpassning till taltyp och språkliga normer och strukturer.
Presentation
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan du förstärka och levandegöra dina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan du förstärka och levandegöra dina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan du förstärka och levandegöra dina texters budskap.
Presentation
Du kan förbereda och genomföra muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur, innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur, innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur, innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: