Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Möte med varandra

Skapad 2019-11-20 09:25 i Hällby förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Projektarbete kring möten med varandra med barn 4-5 år.

Innehåll

Fokusområde: Möte med omvärlden

 

Bakgrund: Vi upplever att det uppstår konflikter dagligen på den gröna avdelningen. Kompisrelationer är viktiga för barnen, fokus ligger ofta på vilka barn som får respektive inte får vara med i olika saker. Vi upplever att detta framkommer även i barns ”fria lek”. Även diskussioner om vad som är rättvist och orättvist hör vi dagligen. Vi upplever att barn ofta är känslosamma och vi får ofta agera som medlare i olika konflikter. Vi upplever även att barnen ofta har teoretisk kunskap om hur man ”bör” agera men i själva situationen då konflikter uppstår glömmer de bort dessa kunskaper.

 

Barnfokus: Möte med varandra, kompisrelationer.

 

Pedagogfokus: Konflikthantering samt reflektion över det, arbete med känslor, rättvisa och sociala koder.

 

Hur? Vi ser att det är viktigt att vi pedagoger reflekterar över ämnet och vårt eget förhållningssätt. Tillsammans med barnen kan vi arbeta med projektet med hjälp av varierande material såsom dramatisering, litteratur, skapande, spel samt digitala verktyg. Vi behöver även vara närvarande i rutinsituationer, då det är där de flesta konflikterna sker.

 

Var? I varierande miljöer, både inom- och utomhus.

 

Syfte: Se läroplansmålen nedan.

 

Dokumentation: Med hjälp av film, foto, barnreflektion samt snabba reflektionsanteckningar.

 

Med vem? Gröna avdelningen, Kaisa och Lea. Aktiviteter kommer att ske både i helgrupp, mindre grupper samt par.

 

Kopplingar till läroplanen

  • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
    Lpfö 18
  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö 18
  • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: