Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åsö Grundskola 9h Universum

Skapad 2019-11-20 10:13 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Fysik
Vi skall arbeta med Universum

Innehåll

 

Innehåll

  

V

Måndag 50

Tisdag 90

Torsdag 50

46

Världsbilden och synen på universum genom historien, teorier om universums uppkomst

 

Kap. 15.2

Big bang och universums tidiga historia, gravitationens rollKap. 15.2

Ingen lektion - Muntligt nationella

47

Stjärnornas livscykel, supernovor, neutronstjärnor och svarta hål

 

Kap. 15.2

GalaxerKap 15.1, ESAsky Galaxy categorization tool

Ingen lektion - Gymnasiemässa48

Avstånd i rymden, människors utforskande av rymden, årets nobelpris i fysik (exoplaneter, upptäckter om universums utveckling)

 

Kap. 15.1

Repetition/extra

Prov

 
 

Arbetsform

 

Vi kommer med genomgångar, laborationer, diskussioner och filmer sträva efter att nå kunskapskraven inom ämnet.

 

 

 

Litteratur:

 

·         Gula boken, Spektrum fysik, kapitel 15.

 

 

 

Material:

 

·         Film: The life cycle of a star: https://youtu.be/px31h7ruU1Y

 

·        
NASA Space
place:
https://spaceplace.nasa.gov/menu/space/ 

 

·        
Om Nobelpriset i Fysik 2019 (exoplaneter och universums
uppbyggnad):
https://www.dn.se/nyheter/vetenskap/maria-gunther-de-har-helt-forandrat-var-syn-pa-universum-planeter-och-oss-sjalva/?forceScript=1&variantType=large

 

·        
ESAsky the
secrets of galaxies classification:
http://cesar.esa.int/index.php?Section=The_Secrets_of_Galaxies

 

·        
What does
it take to be an astronaut?
https://www.nasa.gov/audience/forstudents/postsecondary/features/F_Astronaut_Requirements.html

 

·        
Mätmetod för att upptäcka svarta hål och exoplaneter: https://www.popularastronomi.se/2019/11/det-minsta-och-skyggaste-svarta-halet-nagonsin-har-upptackts/

 

·        
Turista på en exoplanet: https://www.popularastronomi.se/2018/06/turista-pa-en-exoplanet/

 

·        
Merkuriuspassagen och passagemetoden för att upptäcka exoplaneter:
https://www.popularastronomi.se/2019/10/se-merkurius-korsa-solen-den-11-november-2019/ 

 

 

 

 

 

Bedömning

 

Prov 28/11 på kapitel 15

 

 

 

Syftet

 

 • är att använda kunskaper i fysik för att
 • granska information, kommunicera och ta ställning i
  frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik
 • använda kemins och fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska och fysikaliska samband i samhället, naturen och inuti människan

 

 

 

 

 

Ordlista/Begrepp att kunna förklara

 

Vad består universum av

 

Stjärnors uppbyggnad

 

Avstånd i rymden

 

Galaxer

 

 

 

Kunskapshistorien kring universum

 

Geocentrisk världsbild

 

Galileo

 

 

 

Universums historia

 

Big Bang

 

Solsystemets bildning

 

Stjärnors livscykel

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Naturvetenskapliga teorier om universums uppkomst i jämförelse med andra beskrivningar.
  Fy  7-9
 • Universums utveckling och atomslagens uppkomst genom stjärnornas utveckling.
  Fy  7-9
 • Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer samt rörelser hos och avstånd mellan dessa.
  Fy  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
  Fy  E 9
 • Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
  Fy  C 9
 • Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
  Fy  A 9
 • Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: