Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Tid, tabeller och diagram

Skapad 2019-11-20 10:26 i Örbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Matematik
Arbetsområde: Tid, tabeller och diagram

Innehåll

 Arbetsområde: Tid, tabeller och diagram

 

Centralt innehåll (Lgr11)

 

 Geometri 

 

 • Jämförelse, uppskattning och mätning av […] tid […] med vanliga måttenheter.  

 

 

Sannolikhet och statistik 

 

 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar. Tolkning av data i tabeller och diagram. 

 

 

Problemlösning 

 

 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer. 

 

Förmågor (Lgr11) 

 

 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, 
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, 
 • föra och följa matematiska resonemang 
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. 
 • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik 

 

 

Centrala begrepp 

 • Dygn, timme, minut och sekund. 
 • År, skottår, månad och vecka. 
 • Stapeldiagramlinjediagram och cirkeldiagram. 

 

Under ett antal veckor kommer vi att arbeta med:

 TID: - Läsa av och ange tid 

         - Samband mellan olika enheter för tid 

          - Utföra beräkningar med tid 

TABELLER OCH DIAGRAM:

         - Avläsa och tolka information i tabeller och diagram 

 

Det kommer vi göra genom att:

 

 • spela mattespel och göra huvudräkningsövningar muntligt
 • ha gemensamma övningar på tavlan
 • skriva ner viktiga förklaringar i mattehäftet
 • arbeta med egen träning i matteboken
 • ha genomgångar och diskussioner

 

Efter att vi har arbetat med dessa områden är målet att du ska kunna:

 • Läsa av och ange tid 
 • Samband mellan olika enheter för tid 
 • Utföra beräkningar med tid 
 • Avläsa och tolka information i tabeller och diagram 
 • Hur lägesmått kan beräknas och användas i statistiska undersökningar 
 • Förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: