Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Språk Före Bornholm

Skapad 2019-11-20 10:34 i Tofta förskola Svedala
Förskola
I vår språkundervisning arbetar vi med språkmaterialet Före Bornholm - Språklekar i förskolan. Vi arbetar för att stimulera barnens språkutveckling, men även skapa ett intresse för bilder, texter och rim.

Innehåll

Var är vi?

Vi har uppmärksammat att en del barn i barngruppen behöver extra stöd i språket samt att kunna rimma. Vi har även uppmärksammat att barnen tycker om att sjunga och titta i böcker. Vi väljer därför att använda oss av Före Bornholm i vår undervisning av språkutveckling, eftersom det innehåller både högläsning, rim, sånger.

Var ska vi?

Vi ska stärka barnens språkutveckling och språkliga medvetenhet.

Vi vill att barnen

 1. Visar nyfikenhet, lust och nyfikenhet för att utveckla sin kunskap i språket.
 2. Får en ökad kunskap och förståelse för språket och hur det är uppbyggt.
 3. Får en ökad trygghet i att tala inför grupp.

Vilket förändrat kunnande förväntar vi oss att barnen ska uppvisa efter  genomförd process?

Att barnen visar förändrat kunnande i :

Förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld

Intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

Ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

Intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap.

Vem/Vilka?

Språkundervisning för barn födda 2016

Arbetsmetoder :

Vi använder oss av material Före Bornholm - Språklekar i förskolan, för att på ett lek- och lustfyllt sätt ta in språkundervisning i vår verksamhet. Före Bornholmsmodellen är utformad på ett sådant sätt att det möter barnens nyfikenhet och lust att lära. Vi arbetar med detta två gånger i veckan i två mindre undervisningsgrupper, för att skapa bästa möjliga förutsättningar för barnens språkutveckling. Vid varje undervisningstillfälle följer vi språkmaterialet uppbyggnad, vilken ser ut som följer :

Upprop, veckans högläsning, veckans ramsa, språklek, sånglek och avslutning.

Vid varje tillfälle får barnen möjlighet att öva på rim, mungymnastik, sätta ihop ord, återberättande, meningar och ord m.m.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: