Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättelser omkring oss

Skapad 2019-11-20 11:09 i S:t Eriks gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Svenska
Svenska 1 Tema kring skönlitteratur

Innehåll

Berättelser omkring oss

Vecka 47-51 (och någon lektion efter jullovet)

Sv1 ur Centralt innehåll:

·         Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer.

·         Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel skönlitteratur samt i film och andra medier.

·         Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion.


Läsa/se:

En bok

Noveller och andra textutdrag

Filmklipp

 

Skriva:

Skrivövningar

Bedömning: Novellanalys

 

Lära:

Berättarteknik

Centrala begrepp i fiktivt berättande: tema, motiv, stildrag, karaktärsbeskrivning,

Skriftlig framställning

 

Tala:

Delta i diskussioner i klassen och i gruppen.

Bedömning: Boksamtal i grupp tillsammans med andra som inte har läsa samma bok. (spelas in)


 

Lektion för lektion:

Vecka:

Måndag

Onsdag

47

Berättandets hantverk: berättarperspektiv, att bygga en berättelse, miljö, karaktärer, tid…

Introduktion till temaområdet

Vad är litteratur?

Läs och arbeta med novellen Kylan av Inger Alvén.

48

Monika (bibliotekarie) kommer och inspirerar till läsning. Du ska också välja, låna och komma igång med din bok.

Berättarteknik: Varför uppfattar vi litteratur olika. Hur analyserar man en litterär text? Tema, motiv och budskap.

49

Berättandets hantverk: berättarperspektiv, att bygga en berättelse, miljö, karaktärer, tid…

Att tolka en text – Novellens uppbyggnad – vi analyserar en novell tillsammans

50

Examination: Novellanalys

Examination: Novellanalys

51

Förberedelse för boksamtalet!

 

Jullov

Efter jullovet: Boken ska vara utläst.

Examination: Inspelning av boksamtal i tvärgrupper

 

Viktigt!  Läs boken hemma!

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: