Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De tre syskonreligionerna

Skapad 2019-11-20 11:22 i Färsingaskolan Sjöbo
Grundskola 8 Svenska Svenska som andraspråk Religionskunskap
Visste du att judendom, islam och kristendom kallas för syskonreligioner just för att de har en gemensam historia och bakgrund? Ofta fokuseras det på hur olika religionerna är och vi ska titta på vad som just skiljer de åt, alltså vad som är specifikt för varje religion, men också alla likheter som finns.

Innehåll

Mål för arbetet

När du är färdig med arbetsområdet är målet att du ska:

 • Ha kunskaper om huvuddragen i de tre abrahamitiska religionernas historia (judendom, kristendom och islam)
 • Ha kunskaper om grundtankarna inom judendom och islam, deras heliga skrifter samt hur de utövar sina religioner
 • Kunna förklara hur och varför en person lever sitt liv på ett visst sätt beroende på vilken religion man tillhör och vilket samhälle man bor i
 • Kunna förklara vilka likheter och skillnader det finns inom och mellan religionerna

 

Undervisning - arbetssätt

 • Lärarledda genomgångar utifrån era tidigare kunskaper och erfarenheter.
 • Vi kommer att titta på några dokumentäravsnitt som vi kommer att diskutera 
 • Ni kommer att få träna er på att anteckna och reflektera över vad ni har lärt er efter varje lektion
 • Vi kommer göra virtuella studiebesök.
 • Vi kommer spela Kahoot.

 

 Bedömning

Vi kommer bedöma följande:

 • De kunskaper du har utvecklat om islam och judendomen som du visar genom att t.ex. veta vad de heliga skrifterna heter, viktiga personer inom religionen, högtider, riter, synen på gud, vad man tror händer efter döden, hur jorden blev till, levnadsregler. 
 • Din förmåga att resonera om likheter och skillnader inom och mellan religionen 
 • Att du kan förklara varför en religiös person lever sitt liv på ett visst sätt eller t.ex. gör vissa handlingar.
 • Din förmåga att beskriva, resonera och jämföra olika religiösa miljöer, ritualer och levnadssätt i de olika religionerna.
 • Din förmåga att inhämta information från filmer och skriven text och tolka den.
 • Din förmåga att uttrycka dig i skrift och resonera, jämföra och beskriva religionerna och de religiösa miljöerna så att en mottagare förstår vad du tycker och tänker.

Matriser

Re Sv SvA
De tre syskonreligionerna

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Dina kunskaper om islam och judendom
Tankegångar, heliga texter, viktiga personer inom religionen, högtider, riter, synen på gud, vad man tror händer efter döden, hur jorden blev till, levnadsregler.
Du kan ange några korrekta faktadetaljer.
Du kan ange flera korrekta faktadetaljer.
Du kan ange i stort sätt alla korrekta faktadetaljer.
Du kan ange samtliga korrekta faktadetaljer.
Jämförelse
Du kan ange minst en likhet och en skillnad mellan syskonreligionerna.
Du kan ange minst en likhet och en skillnad mellan syskonreligionerna. Du ger även en förklaring till minst ett av din exempel.
Du kan ange några likheter och skillnader mellan syskonreligionerna. Du ger även några förklaringar till dina exempel.
Du kan ange flera likheter och skillnader mellan syskonreligionerna. Du ger förklaringar till flera av dina exempel
Skriftlig kommunikation
 • Sv
 • Sv
 • Sv
Du kan beskriva de religiösa miljöerna i en kyrka,synagoga och moské kortfattat men korrekt. Du kan skapa en jämförande text med hjälp av en tydlig mall. Läsaren kan läsa din text och förstå vad du menar. Du skriver fullständiga meningar och bearbetar din text efter respons.
Du kan beskriva de religiösa miljöerna i en kyrka, synagoga och moské så att den som läser kan få en bild av hur det ser ut. Du kan skapa en jämförande text med hjälp av en tydlig mall. Läsaren kan läsa din text och förstå vad du menar. Du kan förmedla din egen åsikt. Du skriver fullständiga meningar där du använder dig av skiljetecken. Du delar in din text i stycken och bearbetar din text efter respons.
Du kan beskriva de religiösa miljöerna i en kyrka, synagoga och moské så att den som läser kan få en bild av hur det ser ut. Du använder dig av detaljerade och gestaltande beskrivningar. Du kan skapa en jämförande text där du resonerar om likheter och skillnader mellan de olika religionerna. Läsaren kan läsa din text och förstå vad du menar. Du kan förmedla vad olika grupper tycker och sammanfatta din egen åsikt. Du skriver fullständiga meningar där du använder dig av av språkets skrivregler och bearbetar din text efter respons.
Du kan beskriva de religiösa miljöerna i en kyrka, synagoga och moské så att den som läser kan få en bild av hur det ser ut. Du använder dig av detaljerade och gestaltande beskrivningar. Du kan skapa en jämförande text där du resonerar om likheter och skillnader mellan de olika religionerna. Läsaren kan läsa din text och förstå vad du menar. Du kan förmedla vad olika grupper tycker och kan föra fram din egen tolkning och åsikt om världsreligionerna. Du skriver fullständiga meningar där du använder dig av av språkets skrivregler på ett korrekt sätt samt bearbetar din text efter respons.
Läsförståelse
Du kan läsa faktatexter och tidningstexter med flyt. Du kan sökläsa i en text för att leta information.
Du kan läsa faktatexter och tidningstexter med flyt. Du kan sökläsa i en text för att leta information. Du kan dra enkla slutsatser av det du läst eller sett.
Du kan läsa faktatexter och tidningstexter med flyt. Du kan sökläsa i en text för att leta information. Du kan använda dig av den information du läser för att dra slutsatser, jämföra och tolka vad någon har sagt eller gjort.
Du kan läsa faktatexter och tidningstexter med flyt. Du kan sökläsa i en text för att leta information. Du kan använda dig av den information du läser för att dra slutsatser, jämföra och tolka vad någon har sagt eller gjort. Mot bakgrund av det du har läst kan du bilda dig en uppfattning om vad någon har menat utan att det står ordagrant, dvs du kan läsa mellan raderna och analysera och tolka.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: