Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt KONSTigt

Skapad 2019-11-20 11:30 i Mumindalen Svedala
Förskola
Vi arbetar med ett projekt som heter KONSTigt, vi utgår från detta när vi lär barnen att skapa på nya sätt.

Innehåll

Pedagogisk utgångspunkt

Enligt läroplanen ska förskolan ge barnen tid, rum och ro till eget skapande. Vidare ska de också ges möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Detta inbegriper att de också ska få möjlighet att konstruera, forma och skapa genom att använda olika material och tekniker, såväl digitala som andra. På så sätt är skapande både ett innehåll och en metod i förskolan för att främja barnens utveckling och lärande. Förskolan ska ge utrymme för barns fantasi och kreativitet.

Mål och syfte

Var är vi?

Vi vill undersöka hur vi kan få en gemenskap hos barnen kring skapande, vi vill även visa för och utmana barnen i att det finns flera olika sätt att skapa på.

Var ska vi?

Vår tanke är att alla barn ska få nya möjligheter att utveckla sin skapande förmåga, vi vill också få barnen att inse vikten av att göra saker tillsammans och vilken gemenskap och glädje det ger. Vi vill också att de ska få kännedom om nya material, metoder och tekniker.

Vi vill att barnen

  1. Ska få ett ökat intresse för skapande
  2. Ska hitta nya metoder och tekniker kring skapande
  3. Ska känna sig trygga i att skapa i grupp

 

Genomförande

Vi kommer två gånger i veckan, i mindre undervisningsgrupper, skapa tillfällen där barnen ges möjlighet att skapa. Såväl tillsammans som enskilt. Vi försöker skapa kontinuitet genom att hålla oss till samma uttrycksformer under en period, detta för att skapa mening och förståelse för det vi gör. Vi kommer både att styra val av material, teknik och metod, men även ge utrymme för barnens egna initiativ och viljor. I de små grupperna upptäcker, utforskar och lär vi tillsammans med barnen.

 

Dokumentation under  lärprocessen

Vi kommer att dokumentera barnens enskilda lärprocesser i deras enskilda lärloggar på Unikum, samt att det kommer att finnas domumentation i vår gemensamma lärlogg för hemvisten.

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
  • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: