Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte direkt 7 kap 3 Algebra

Skapad 2019-11-20 12:26 i Brattebergsskolan 7-9 Öckerö
Kapitel 4, Matte direkt
Grundskola 7 Matematik
I algebra använder man både bokstäver och siffror istället för bara siffror, tex 2x+3=11. * Ordet ekvation betyder likhet. Varför heter ekvatorn, ekvator, tror du? * Anna går på gymmet och har tillgång till följande vikter: en på 1kg, en på 2kg, tre på 3kg, en på 5kg och en på 10kg. Hur kan hon kombinera vikterna så att båda sidor av stången väger lika mycket? Hur många kombinationer är möjliga?

Innehåll

Mål

När du har arbetat med det här kapitlet får du lära dig att:

I fördjupnings arbetet ingår också att

 • lära dig mer om problemlösning med hjälp av ekvationer
 • lära dig mer om uttryck och värdet av ett uttryck
 • lära dig att beskriva ett mönster med ett uttryck

Begrepp och termer

 • prioriteringsregler 
 • uttryck, värde av ett uttryck, förenkla uttryck
 • variabel
 • distributiva lagen
 • likhet
 • ekvation
 • obekant
 • balansmetoden
 • mönster

Undervisning

I undervisningen kommer vi att

 • ha muntliga genomgångar.
 • göra praktiska övningar.
 • diskutera i par och gemensamt i klassen
 • arbeta i matteboken både enskilt och gemensamt.

Bedömning

Du kommer få möjlighet att visa dina kunskaper genom:

 • ett aktivt deltagande i samtal och diskussioner
 • ett aktivt deltagande på lektioner
 • två skriftliga prov

       7AD 23/1 och 24/1

       7BF 23/1 och 24/1

       7CE 21/1 och 23/1

 

Länk till veckoplanering: https://drive.google.com/file/d/1sX6qbakYgoFElr9qkOm1zA1FOLQSEBg9/view?usp=sharing

 

TIPS!

Här kan du öva på algebra:

http://www.matteva.fi/algebra/index.html

Generellt

 • Tänk på att redovisa dina uppgifter ordentligt när du övningsräknar. Gör alltid ordentliga redovisningar och skriv alltid fullständiga svar, det har du igen på proven.
 • Det är viktigare att du förstår matematiken än att du räknar så många tal på så kort tid som möjligt utan att tänka efter och reflektera över betydelsen.
 • Det är DITT ansvar att se till att vara i fas med planeringen om du varit sjuk, ledig eller av annan anledning inte följt planeringen. Det är viktigt att DU frågar om du undrar över någonting. Om du inte får hjälp direkt så hoppa över och räkna vidare eller fråga en kompis.
 • Ta vara på lektionstiden. Ju mer du får gjort på lektionen desto mindre behöver du jobba hemma.
 • Glöm inte bort att matematik är ett språk som måste övas och pluggas in regelbundet!

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Matematik år 7-9

E
D
C
B
A
Begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Metod
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med gott resultat
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med mycket gott resultat
Problemlösning
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Resonemang
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Kommunikation
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: