Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stad och samhälle

Skapad 2019-11-20 12:33 i Källviks förskola Halmstad
Förskola
Vi har valt att arbeta med hållbar utveckling och vår närmiljö med de yngsta barnen. Vi bekantar oss med vår närmiljö och olika samhällsfunktioner, och vilka aktiva val vi människor kan göra för en hållbar miljö.

Innehåll

Mål:

Vi har mest fokus på utevistelsen och vårt arbete kommer att förläggas där för det mesta, men under vintern delar vi upp oss i små grupper även inomhus.

De flesta barn bor i närområdet och vi ger oss ut på promenader och utflykter för att bekanta oss mer med vår närmiljö.

 

Normer och värden:

¤  "ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och aktivt delta i samhället...."

När vi är iväg och utforskar vår närmiljö, pratar vi mycket om hur det ser ut och varför. Barnen reagerar mycket på nedskräpning och vill gärna hjälpa till att städa upp efter det någon annan faktiskt kastat...Vi är rädda om miljön, trampar inte på blommor eller insekter/djur. På en lekplats är man en gäst och är rädd om sakerna.

Barns inflytande:

¤  "förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan"

Barnen får delta i skapandet av våra lärmiljöer, vi skapar tillsammans nya element till våra miljöer där leken kan främjas.

 

Utveckling och lärande:

  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling. 
  •  
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska ge varje barn förutsättningar utvecklar sin förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.
  •  
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.

Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet.

Vi tar tillvara på barnens uppenbara nyfikenhet och frågeställningar. Vi upprepar och återkommer till kända platser för att barnen ska "hinna med" i lärprocessen och känna sig trygga med det vi gör och varför. Arbetet kring Stad och närmiljö ska var lustfyllt, roligt, men samtidigt utmanande och lärorikt.

Syfte:

Vi valde ämnet Stad och Miljö för att göra barnen uppmärksamma om sin närmiljö men och också för att skapa en trygghet hos barnen för var vi är, hur det ser ut och vad man kan göra. Att ge barnen möjlighet att bilda sig en uppfattning om vilka val människor kan göra för att göra samhället mer hållbart. Detta ger upphov till både nyfikenhet, utveckling och lärande.

Metod:

Vi arbetar med följande områden:

¤  Djur och natur, vi sjunger sånger om de olika djuren samt tittar på hur de ser ut och vad de äter för något.

¤  Vad finns i vår närhet? Vi besöker ängen, biblioteket, återvinningscentralen samt tar promenader i vår närmiljö.

¤  Hur ser vår närmiljö ut? Vi pratar om nedskräpning, utformning av samhällets funktioner, så som bussar, papperskorgar, och varför man ska återvinna.

VI kommer att titta på olika kretslopp genom att plantera och jämföra vad som händer om tex genom att vattna en planta men inte en annan. Kommer prata om de olika årstiderna. 

 

Uppgifter

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: