Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällsekonomi

Skapad 2019-11-20 12:48 i Kungshögaskolan Mjölby
Gymnasieskola Samhällskunskap
En viktig del i samhällskunskapen är ekonomi. Man skiljer på mikro och makroekonomi. Makroekonomi handlar om samhällets ekonomi och mikroekonomi om enskilda människors ekonomi. Vi ska i denna kursen titta på samhällets ekonomi. Vi kommer ha prov på detta område.

Innehåll

Pedagogisk planering för arbetsområde: Samhällsekonomi 

 

Dokument och arbetsuppgifter.

 Till prov 1, VO18 Samhällets ekonomi

Vad?

Samhällsekonomi: det ekonomiska kretsloppet och dess delar. Ekonomisk politik, olika ekonomiska system, monopol och oligopol, utbud och efterfråga, planerat åldrande. 

Centrala moment och begrepp

 • Planekonomi 
 • Marknadsekonomi
 • Det ekonomiska kretsloppet / aktörer
 • Utbud och efterfrågan / priser och prisbildning
 • Fri konkurrens, monopol och oligopol. 
 • BNP och tillväxt. 
 • Högkonjunktur och lågkonjunktur 
 • Ekonomisk politik. Politikens mål och politikens medel
 • Målkonflikter
 • Samhällsekonomins påverkan på människor. 
 • Lafferkurvan -
 • Konsumtionssamhälle, global handel och hållbar utveckling.

 

Varför?

Centralt innehåll i kursen: 

 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar.

Kunskapskrav Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse och dra enkla slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.

Hur?

Genomgångar, uppgifter, dokumentärer, texter. 

Bedömning?

Den huvudsakliga bedömningen kommer att ske i form av ett prov i slutet av momentet, eller möjligen två något mindre prov. 

Uppgifter

 • Komplettering till ett E

 • Frivillig komplettering till prov 2

 • Prov samhällsekonomi 1

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar.
  Sam  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. I sin analys förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse och dra välgrundade och nyanserade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
  Sam  A
 • Eleven kan utförligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. I sin analys förklarar eleven samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse och dra välgrundade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
  Sam  C
 • Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse och dra enkla slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
  Sam  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: