Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En produkts livscykelanalys

Skapad 2019-11-20 13:11 i Önnerödsskolan Härryda
Grundskola F – 9
Idag bör företag tänka klimatsmart i deras produktion av olika produkter. Därför görs livscykelanalyser på deras produkter. Där analyseras de olika stadierna i produktens tillverkningsprocess och hur den påverkar människa, samhälle och miljö.

Innehåll

En produkts livscykelanalys

I detta temat tittar vi på olika produkters livscykelanalyser. Detta för att se hur deras tillverkningsprocess från råvara till färdig produkt påverkar människa, samhälle och miljö.

Eleverna ska välja en produkt att följa från råvara till färdig produkt. De ska leta fakta på Internet eller i böcker för att kunna göra en analys i en skriftlig rapport. Viktigt är att den fakta man hittar är sanningsenlig eller vetenskapligt bevisad, vilket innebär att eleven måste vara källkritisk. De källor eleven haft ska finnas med i den skriftliga rapporten. När de är klara med rapporten ska eleven göra en powerpoint eller ett kollage som hen ska redovisa muntligt kring.

Se uppgift nedan.

Bedömning görs utifrån den skriftliga rapporten, den muntliga redovisningen och delaktigheten på lektionerna.

Uppgifter

  • En produkts livscykel

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: