Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ht-19 Antiken

Skapad 2019-11-20 13:23 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Antiken och dess betydelse då och idag.
Grundskola 7 Historia
Varför är den grekiska antiken och Rom så viktig? Vad är det grekiska och romerska arvet?

Innehåll

Konkretiserade mål

Eleverna visar och tränar förmågan att:

- granska källor, använda och förstå källkritiska begrepp
- kunskaper om Grekland 
- förstå och använda viktiga begrepp
- se hur demokratin utvecklats över tid

Undervisning

I arbetsområdet kopplas stoffet samman främst med arvet från antiken bl.a. OS, demokratibegreppet, kultur och byggnader.  Förutom lektionsuppgifter, får lite längre uppgifter så som presentationer via videoklipp för att förklara vardagen för folk samt källövningar. Något som det även läggs vikt på är att kunna se paralleller mellan demokrati och styrelseskick idag och förr (utvecklingslinjer).

Bedömning

Bedömningen baseras främst på det slutgiltiga provet men även på vissa inlämningar av de ni gjort under lektionstid.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  E 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 9

Matriser

Hi
Antiken

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tidsperioder
Den grekiska antiken 700 fkr-300 fkr
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder. .
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder
Begrepp
ex. demokrati, slaveri, stadsstat, kejsare, republik, kungadöme...
Eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven använda historiska begrepp på ett i relativt väl fungerande sätt.
Eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Granska källor
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl under byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Undersöka utvecklingslinjer
Demokrati förr och idag
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa sam­band mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Tidsperoder
Romarriket 753 f.Kr - 476 e.kr
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: