Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tomtar i lera

Skapad 2019-11-20 13:29 i Storvretaskolan Uppsala
Grundskola F
Vi gör tomtar i lera som vi bränner och därefter målar.

Innehåll

1. Planering utifrån syfte

Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan genom att lärandet i högre grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevernas behov, intressen och initiativ. Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt.
Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. På så sätt ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och för skilda syften.

2. Undervisningens planering utifrån centralt innehåll

Under några veckor kommer eleverna kunna välja lera som aktivitet. Här kommer de får forma en tomte i lera som sedan får torka. Därefter bränns tomtarna och eleverna får sedan måla sin tomte.

3. Genomföra, tidsåtgång

Under november och december, två tillfällen à en timme. De uppmuntras att slutföra sin tomte.

4. Följa upp resultat

Varje tillfälle avslutas med en sammanfattning av vad vi gjort och att eleverna får berätta vad de tycker gick bra, mindre bra och vad de skulle kunna utveckla nästa tillfälle.

5. Analys

Efter avslutat tema gör vi en gemensam utvärdering med eleverna. På fritidsmöte efter jul utvärderar personalen temat.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: