Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lejon

Skapad 2019-11-20 13:45 i Vintrosa förskola Örebro
Förskola
Intresset för lejon bär oss iväg på en resa i lärandet

Innehåll

NULÄGE

En grupp av barnen tycker att det är väldigt spännande med lejon. Dom pratar mycket om lejon och när vi går till skogen så är det första kommentaren alltid "kanske finns det lejon då!"

 

SYFTE

 Vi vill ta tillvara på intresset och väva in lärande utifrån läroplansmålen i det intresset. Huvudsakligen tänker jag att vi arbetar utifrån målen kring språk, matematik och skapande men som grund är målet att tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar.

METOD 

 

Leta lejon i skogen. Väcka funderingar på var lejon lever och hur det är där. Förstärka med musik?  Dans? Ta med material hem från skogen att skapa med och därigenom reflektera över hur lejon ser ut. Skriftlig dokumentation tillsammans med barnen för att få förståelse för att man kan förmedla sig med skriftspråk. Testa att skriva på lärplattan? Saga? Framför allt följa barnen och det som barnen blir nyfikna på.

DOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSEN

Vi dokumenterar kontinuerligt med bild, film och texter. Barnens egna tankar och idéer styr projektets utveckling. Den pedagog som ansvarar för danstillfället dokumenterar det.

Kopplingar till läroplanen

 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: