Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska insändare

Skapad 2019-11-20 13:55 i Södra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F Svenska
I det här arbetsområdet ska du träna dig på att föra fram dina åsikter i en insändare. En insändare är en kort text där en person skriver vad hon eller han tycker om något och samtidigt försöker övertyga andra att göra likadant. Många tidningar har en insändarsida dit läsare kan skicka sina bidrag. Vill du kan du skicka din insändare till din lokala tidning.

Innehåll

I det här arbetsområdet ska du träna dig på att föra fram dina åsikter i en insändare. En insändare är en kort text där en person skriver vad hon eller han tycker om något och samtidigt försöker övertyga andra att göra likadant. Många tidningar har en insändarsida dit läsare kan skicka sina bidrag. Vill du kan du skicka din insändare till din lokala tidning. Vi arbetar i läroboken med åsikt, argument för åsikten och motargument. Vi studerar vad en insändare ska innehålla: Rubrik, åsikt, argument för åsikten, motargument, upprepning av åsikten och en signatur. Vi läser tre olika insändare och skriver en egen.

Uppgifter

  • Skriv en egen insändare

Matriser

Sv
Insändare Matris

Innehåll
Din åsikt och dina tankegångar framgår. Din insändare innehåller enkla beskrivningar. Du behandlar ämnet för din insändare på ett enkelt sätt.
Din åsikt och dina tankegångar framgår tydligt. Din insändare innehåller utvecklade beskrivningar. Du behandlar ämnet för din insändare på ett utvecklat sätt till exempel genom att ha flera tydliga argument för din åsikt.
Din åsikt och dina tankegångar framgår tydligt. Din insändare innehåller välutvecklade beskrivningar. Du behandlar ämnet för din insändare på ett välutvecklat och nyanserat sätt till exempel genom att ha flera tydliga argument för din åsikt och att du visar medvetenhet om andra perspektiv och åsikter.
Struktur och textbindning
Texten är i huvudsak sammanhängande och har enkel textbindning och styckeindelning.
Texten är sammanhängande och har utvecklad textbindning med ord som "för det första, för det andra...". Texten har en struktur som passar en insändare till exempel att du använder rubrik, inledning med presentation av din åsikt och avslutning med en uppmaning. Din text är styckeindelad.
Texten är sammanhängande med välutvecklad textbindning med ord som "för det första, för det andra...". Texten har en struktur som passar en insändare till exempel att du använder rubrik, inledning med presentation av din åsikt och avslutning med en uppmaning. Texten är välstrukturerad till exempel genom konsekvent genomförd styckeindelning och effektiv indelning och avslutning som passar en insändare.
Språk, stil och normer
Ordvalet är enkelt. Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Tempus fungerar i huvudsak.
Ordvalet är varierat och passar en insändare. Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken. Meningsbyggnaden är relativt välfungerande och varierad genom att du till exempel har både långa och korta meningar. Du inleder meningarna på olika sätt. Tempus fungerar i relativt väl.
Språket är varierat, träffsäkert och lyfter texten. Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad genom att du till exempel har både långa och korta meningar. Du inleder meningarna på olika sätt. Du följer i väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken. Tempus fungerar i väl.
Respons
Du kan ge enkla omdömen om andras texter. Om du har fått respons på din text kan du bearbeta och förbättra den på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om andras texter. Om du har fått respons på din text kan du bearbeta och förbättra den på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om andras texter. Om du har fått respons på din text kan du bearbeta och förbättra den på ett väl fungerande sätt.
Helhetsbedömning
Innehåll och form i din text fungerar i huvudsak som en insändare för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i din text fungerar relativt väl som en insändare för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i din text fungerar väl som en insändare för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: